Μετάβαση στο περιεχόμενο


Η FUCHS ερευνά ήδη τις λύσεις του αύριο

Οι τεχνικές και κανονιστικές απαιτήσεις λιπαντικών, όπως η νομοθεσία REACH, αναμένεται να γίνουν αυστηρότερες. Αυτό θα οδηγήσει σε μια αυξανόμενη ανάγκη για λιπαντικά υψηλής απόδοσης με αυξημένη εξειδίκευση και εξατομίκευση των προϊόντων.

Τα νέα υλικά υψηλής απόδοσης, όπως τα πλαστικά, τα επιστρωμένα υλικά ή τα κράματα τιτανίου και αλουμινίου, τα οποία χρησιμοποιούνται στους κλάδους της αεροδιαστημικής και των ιατρικών μηχανημάτων απαιτούν καινοτόμα υγρά επεξεργασίας με νέες ιδιότητες. Στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι όλο και πιο ισχυροί κινητήρες επιβαρύνουν περισσότερο τα συστήματα μετάδοσης και αυξάνουν τις απαιτήσεις των χρησιμοποιούμενων λαδιών. Οι βασικές προκλήσεις του κλάδου -κατασκευές χαμηλού βάρους, εξοικονόμηση καυσίμων και αύξηση ηλεκτροκινητήρων- απαιτούν καινοτόμα υγρά και γράσα.

Η επείγουσα φύση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων, όπως η κλιματική αλλαγή ή η έλλειψη πόρων, δημιουργούν την ανάγκη νέων προσεγγίσεων στο πλαίσιο της αλυσίδας προστιθέμενης αξίας. Στις λέξεις κλειδιά περιλαμβάνονται η μείωση του CO2, η ενεργειακή απόδοση, η απόδοση καυσίμου, οι ανανεώσιμες πηγές και η ανακύκλωση. Η FUCHS αντεπεξέρχεται σε αυτές τις προκλήσεις.


Στη FUCHS προβαίνουμε σε εντατικές έρευνες σε συνεργασία με πολυάριθμους εταίρους

Το πρόγραμμα ”Pegasus” του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών και Τεχνολογίας είναι ένα κοινό ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε το 2009 με σκοπό την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος κίνησης επιβατικών οχημάτων (κινητήρας, μετάδοση, ρουλεμάν). Δέκα εταιρείες και ιδρύματα ερευνούν λύσεις υλικών και λιπαντικών που προωθούν την εξοικονόμηση καυσίμου.

Το αργό πετρέλαιο είναι ένας πεπερασμένος πόρος. Βάσει αυτής της παραδοχής, πρέπει να βρεθούν υποκατάστατα και στη βιομηχανία λιπαντικών. Στις ανανεώσιμες πρώτες ύλες περιλαμβάνονται λάδια βασισμένα σε φυτικές ουσίες, όπως το κραμβέλαιο. Οι συζητήσεις περί "τροφικού ανταγωνισμού" από την τεχνική χρήση φυτικών ελαίων οδήγησαν στην αναζήτηση εναλλακτικών πρώτων υλών που δεν ενδείκνυνται για την παραγωγή τροφίμων ή ζωοτροφών. Σε αυτό το πλαίσιο, η FUCHS συμμετέχει στη διεπιστημονική πρωτοβουλία "Advanced Biomass Value" του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εκπαίδευσης και Έρευνας (BMBF). Το έργο εστιάζει στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης αλυσίδας ανάκτησης για τη μετατροπή βιομάζας τρίτης γενιάς με βάση φύκια και ζυμομύκητες. Στόχος είναι να παραχθούν καύσιμα αεροσκαφών, λειτουργικά λιπαντικά και νέα οικοδομικά υλικά. Τα λιπίδια που περιέχονται σε ορισμένους τύπους φυκών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή συστατικών λίπανσης υψηλής ποιότητας.

Στο πλαίσιο της ερευνητικής πρωτοβουλίας "Zero Carbon Footprint" του BMBF ερευνάται η ανακύκλωση ρευμάτων αποβλήτων με υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα για την παραγωγή λειτουργικής βιομάζας. Στόχος του προγράμματος είναι η παραγωγή επαναχρησιμοποιήσιμων υλικών από τα απόβλητα. Εν προκειμένω η λέξη κλειδί είναι απόβλητα σε αξία. Ο άνθρακας που περιλαμβάνεται στα βιομηχανικά λύματα, την ιλύ των υπονόμων και τα καυσαέρια θα μετατρέπεται σε πολύτιμα δομικά στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή μέσω των μικροοργανισμών που χρησιμοποιούν τα απόβλητα ως υποστρώματα. Οι ερευνητικές δραστηριότητες της FUCHS εστιάζουν στον τομέα των λειτουργικών βασικών λαδιών και προσθέτων. Σύνθετα μόρια θα λαμβάνονται μέσω ενζυμικής τροποποίησης για χρήση ως βασικά υγρά ή πρόσθετα.

Η ερευνητική συμμαχία "Technofunctional Proteins" του BMBF ερευνά τις σχέσεις δομής-λειτουργίας των φυτικών πρωτεϊνών που δεν ενδείκνυνται για την παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών. Στόχος του προγράμματος είναι η χρήση τροποποιημένων πρωτεϊνών ως πρόσθετα στην κατασκευή λιπαντικών. Τέτοιες πρωτεΐνες μπορούν να ληφθούν από γεωργικά απόβλητα.

Λιπαντικά απαιτούνται και για την ηλεκτροκίνηση. Η αυξημένη χρήση ηλεκτροκινητήρων για εξατομικευμένη κινητικότητα και περαιτέρω ανάπτυξη θέτει νέες απαιτήσεις για τα λιπαντικά. Ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιούνται συμβατικά λάδια κινητήρων, τα ηλεκτρικά οχήματα -και ειδικά εκείνα με μεγάλη πυκνότητα ισχύος- εξακολουθούν να απαιτούν λίπανση (για τα κυλινδρικά ρουλεμάν και το σύστημα μετάδοσης) και ψύξη. Επομένως, για την ηλεκτροκίνηση των αυτοκινήτων απαιτούνται νέες προσεγγίσεις -όχι μόνο για τη συμμόρφωση με συγκεκριμένες απαιτήσεις, αλλά και για τη βελτίωση του συνολικού συστήματος με νέες λύσεις. Ένας τρόπος αντιμετώπισης αυτών των ζητημάτων από τη FUCHS είναι μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο "Optimized Electric Drivetrain by Integration (ODIN)" που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Robert BOSCH GmbH συντονίζει το πρόγραμμα και η FUCHS έχει αναλάβει τον ρόλο του συνεργάτη στον τομέα των λιπαντικών.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση
210 6712646
Ώρες λειτουργίας:

Δε - Πα :  9:00 - 17:00