Μετάβαση στο περιεχόμενο

Λάβετε υπόψη ότι

Για λόγους ευκολίας, στον παρόντα ιστότοπο χρησιμοποιείται συχνά το αρσενικό γένος. Σε κάθε περίπτωση αναφερόμαστε σε άτομα τόσο θηλυκού όσο και αρσενικού γένους.
 

Επικοινωνία

FUCHS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
Λεωφ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών, Κτ. Β
115 27 Αθήνα - Ελλάδα
Τηλ: 210 6712646
Fax: 210 6745535
Email: fuchs.info.gr@fuchs.com 

Αρμόδια Δικαστήρια: Αθηνών
ΑΦΜ: 094171347

Δια του παρόντος παρέχεται η άδεια χρήσης, αντιγραφής και διανομής της τεκμηρίωσης που δημοσιεύεται από τη FUCHS ΕΛΛΑΣ σε αυτόν τον διακομιστή του Παγκόσμιου Ιστού, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε αντίγραφο θα περιέχει την παρούσα δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων στο σύνολό της και κανένα μέρος της τεκμηρίωσης δεν θα χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς, αλλά η χρήση της θα περιορίζεται σε ενημερωτικούς σκοπούς στο πλαίσιο οργανισμού.

Όλες οι πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτόν τον διακομιστή του Παγκόσμιου Ιστού παρέχονται ως έχουν, χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης. Στην τεκμηρίωση της FUCHS ΕΛΛΑΣ ενδέχεται να υπάρχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Η FUCHS ΕΛΛΑΣ μπορεί να προβεί κατά καιρούς σε αλλαγές των περιεχόμενων εδώ πληροφοριών και προσθήκες.

Οι φωτογραφίες είναι από το Shutterstock.com

FUCHS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση
210 6712646
Ώρες λειτουργίας:

Δε - Πα :  9:00 - 17:00