Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ενεργούμε από κοινού

Το 2012 αναπτύχθηκε η δήλωση αποστολής της FUCHS με σκοπό την παροχή καθοδήγησης στους υπαλλήλους μας σε ολόκληρο τον κόσμο για τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Το μοντέλο βασίζεται σε τρεις πυλώνες, οι οποίοι εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν την επιτυχία της FUCHS μέχρι σήμερα:

 • ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ. Η FUCHS εστιάζει στα λιπαντικά και προσφέρει λύσεις για όλες τις απαιτήσεις και τους τομείς εφαρμογής στον κόσμο των λιπαντικών.
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Η FUCHS ηγείται τεχνολογικά σε στρατηγικά σημαντικούς τομείς εφαρμογής και αναγνωρίζεται ως ο νούμερο ένα τεχνολογικός συνεργάτης από τους πελάτες της. Η FUCHS δεν εστιάζει μόνο στα λιπαντικά της, αλλά ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ακολουθούμενες διαδικασίες από τους πελάτες.
 • ΑΝΘΡΩΠΟΙ. Η αποκλειστική εταιρική κουλτούρα της FUCHS σε συνδυασμό με την αφοσίωση και το κίνητρο του εργατικού δυναμικού μας παίζουν στρατηγικό ρόλο στην επιτυχία της. Οι υπάλληλοί μας αποτελούν τη βάση της επιτυχίας μας.

Μαζί αντιπροσωπεύουν το επιχειρηματικό μοντέλο μας, αλλά και τη στάση της εταιρείας στο σύνολό της.


Οι πέντε αξίες της δήλωσης αποστολής

 • Η εμπιστοσύνη αποτελεί τη βάση για την κατανόηση του ποιοι είμαστε.
 • Παρέχουμε κορυφαία τεχνολογία και άριστη εξυπηρέτηση στους πελάτες μας.
 • Προσδιορίζουμε και δημιουργούμε την προστιθέμενη αξία της FUCHS.
 • Διασφαλίζουμε περιθώριο καινοτομίας για την εξερεύνηση νέων δυνατοτήτων.
 • Ενεργούμε πρωτοποριακά.
 • Αναθέτουμε στους υπαλλήλους ευθύνες και αρμοδιότητες.
 • Αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας απέναντι στους μετόχους, την κοινωνία και το περιβάλλον.
 • Δείχνουμε εκτίμηση και αναγνώριση.
 • Αντιμετωπίζουμε δίκαια τους συνεργάτες και τους υπαλλήλους μας.
 • Προωθούμε μια κουλτούρα ανοιχτής συζήτησης.
 • Υλοποιούμε τις υποσχέσεις μας.
 • Επιδιώκουμε τεχνική ηγεσία.
 • Παρακολουθούμε σταθερά την απόδοσή μας.
 • Ενεργούμε αποκριτικά και με διαφάνεια.
 • Πιστεύουμε σε ένα υψηλό επίπεδο ηθικής και τηρούμε τον Κώδικα Δεοντολογίας.
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση
210 6712646
Ώρες λειτουργίας:

Δε - Πα :  9:00 - 17:00