Μετάβαση στο περιεχόμενο

LUBRICANTS.TECHNOLOGY.PEOPLE.

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΑΝΘΡΩΠΟΙ.

Αυτή η τριάδα βρίσκεται στο επίκεντρο του επιχειρηματικού μοντέλου μας και αποτελεί τη βάση της καθημερινής μας δραστηριότητας σε ολόκληρο τον κόσμο.

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ.

100% εστίαση

Η FUCHS εστιάζει 100% στα λιπαντικά και τα σχετικά ειδικά προϊόντα, και το κάνει αυτό εδώ και πάνω από 80 χρόνια. Με περισσότερα από 10.000 προϊόντα, η εταιρεία προσφέρει στους πελάτες της μια πλήρη γκάμα λιπαντικών που ικανοποιούν αυστηρά εθνικά και διεθνή πρότυπα. Η γκάμα προϊόντων διαιρείται σε βασικές κατηγορίες: λιπαντικά αυτοκινήτων και βιομηχανικά λιπαντικά, ρευστά μεταλλουργίας και λιπαντικά ειδικών εφαρμογών. Η γκάμα συμπληρώνεται με μια ολοκληρωμένη σειρά τεχνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών σε σχέση με την εκάστοτε διαδικασία.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.

Ολοκληρωμένες λύσεις

Η προηγμένη τεχνολογία, οι σαφείς διαδικασίες και οι ολοκληρωμένες λύσεις λιπαντικών είναι καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχία της FUCHS. Το παγκόσμιο δίκτυο ειδικών μας ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών σε ολόκληρο τον κόσμο. Περίπου ένας στους δέκα υπαλλήλους μας εργάζεται στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Η εταιρεία εργάζεται αυτήν τη στιγμή σε πάνω από 600 έργα έρευνας και ανάπτυξης με σκοπό την παροχή ιδανικών λύσεων για τους πελάτες μας. Με τον τρόπο αυτόν μπορούμε να ενσωματώνουμε την τεχνολογική πρωτοπορία μας σε σημαντικούς επιχειρηματικούς κλάδους. Δεν πρόκειται μόνο για την αποτελεσματικότητα και την απόδοση ή την ασφάλεια και την αξιοπιστία, αλλά και για τη βιωσιμότητα των λιπαντικών - από την παραγωγή έως την απόρριψη.

ΑΝΘΡΩΠΟΙ.

Προσωπική δέσμευση

Με περίπου 5.000 καταρτισμένους και εξειδικευμένους υπαλλήλους παγκοσμίως, έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να ικανοποιούμε τους πελάτες μας. Η παγκόσμια ομάδα της FUCHS είναι μια καλά συντονισμένη μονάδα με υψηλό επίπεδο προσωπικής δέσμευσης που συμβάλλει στη συνεχή επιτυχημένη πορεία της FUCHS χρόνο με το χρόνο. Μέσω εντατικού διαλόγου με τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας και αναπτύσσοντας σχέσεις εμπιστοσύνης μπορούμε να βρίσκουμε πάντα την ιδανική προσαρμοσμένη λύση λιπαντικών για τις εκάστοτε απαιτήσεις.

Η στρατηγική μας - FUCHS2025

Είτε πρόκειται για απαιτήσεις των πελατών σε παγκόσμιο επίπεδο, είτε για νέα επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία γίνονται δυνατά εξαιτίας της προόδου της ψηφιοποίησης
ή κυρίαρχων τάσεων, όπως τη μετάβαση στα ηλεκτροκίνητα οχήματα και την αυτόνομη οδήγηση, η FUCHS αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις σ’ αυτόν τον ιδιαίτερα δυναμικό κόσμο.


Μια Νέα Νοοτροπία για Μελλοντικές Προκλήσεις

Οι νέες λύσεις απαιτούν νέους τρόπους λειτουργίας. Και οι νέοι τρόποι λειτουργίας απαιτούν μια νέα προσέγγιση και μια νέα νοοτροπία.


Βασικά Στοιχεία

Θέλουμε να χρησιμοποιούμε αυτές τις προκλήσεις ως μια ευκαιρία. Για αυτό ανταποκρινόμαστε σε αυτές με μια νέα νοοτροπία – μια στάση που ευθυγραμμίζει τη στρατηγική, τη δομή και την κουλτούρα με στοχευμένο τρόπο.


'Οραμα – Being First Choice

“Θέλουμε να αναπτυχθούμε περαιτέρω βάσει των δυνατών μας σημείων και να ευθυγραμμίσουμε την οργάνωσή μας σε παγκόσμιο επίπεδο ώστε να γίνει πραγματικότητα το όραμά μας: ‘Να Είμαστε η Πρώτη Επιλογή.’”

Stefan Fuchs, CEO FUCHS Group


Στρατηγικοί Πυλώνες

Έξι στρατηγικοί πυλώνες αποτελούν τη βάση για τη στρατηγική μας. Αυτοί είναι οι κατευθυντήριες αρχές για τις στρατηγικές μας ενέργειες να φτάσουμε το όραμά μας για το FUCHS2025.
Παγκόσμια Δύναμη

Στρατηγικοί Στόχοι:

 • Η χρήση της κατάτμησης ως βάση για τη στρατηγική και παγκόσμια επιχειρηματική ανάπτυξη, επίτευξη καλύτερης διείσδυσης στις αγορές
 • Ανάπτυξη πάνω από το μέσο όρο του Ομίλου στην Ασία, στον Ειρηνικό και στην Αμερική μέχρι το 2025, κατορθώνοντας με αυτόν τον τρόπο ισορροπία
  ανάμεσα στις περιοχές
 • Περαιτέρω βελτίωση στο προφίλ της μάρκας, ενδυνάμωση της ισότητας και της ελκυστικότητας της μάρκας


Εστίαση στον Πελάτη και στην Αγορά

Στρατηγικοί Στόχοι:

 • Να πετύχουμε μέγιστη εγγύτητα στον πελάτη, να αξιοποιήσουμε επιπλέον ευκαιρίες για συνδυασμένες πωλήσεις, να γίνουμε ο προμηθευτής των πελατών μας σε όλη την γραμμή προϊόντων
 • Να αναπτύξουμε ένα παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών μέχρι το 2025 και να μεταβούμε από μια προσέγγιση καθοδηγημένη από τα προϊόντα σε μια προσέγγιση αθοδηγημένη από τις λύσεις
 • Να αυξήσουμε τα μερίδια στις αγορές για να βρεθούμε ανάμεσα στους ηγέτες στους τομείς όπου στοχεύουμε
 • Να εισάγουμε συστηματικά νέα επιχειρηματικά μοντέλα μέσα στον ευρύτερο κόσμο της λίπανσης 


Ηγεσία στην Τεχνολογία

Στρατηγικοί Στόχοι:

 • Να αυξήσουμε την δύναμη μας στην καινοτομία της Έρευνας και Ανάπτυξης και πέραν τούτου. Να είμαστε ο ηγέτης στην τεχνολογία στους τομείς όπου στοχεύουμε μέχρι
  το 2025
 • Να καινοτομούμε στα προϊόντα και στις λειτουργικές επιδόσεις μας ώστε να είναι οι πελάτες μας περισσότερο συνδεδεμένοι μαζί μας, πέρα από τα λιπαντικά, με την εισαγωγή ψηφιακών λύσεων και πλατφορμών
 • Να φέρουμε και τα τρία Κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης στην Κίνα, στις ΗΠΑ και στην Γερμανία στο ίδιο επίπεδο εξειδίκευσης μέχρι το 2025


Λειτουργική Αριστεία

Στρατηγικοί Στόχοι:

 • Να δυναμώσουμε το παγκόσμιο δίκτυό μας κατασκευής και διανομής για να πετύχουμε αυτάρκεις πυρήνες προμηθειών και τεχνολογίας στην Ασία και στον Ειρηνικό, στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική και στην Αμερική μέχρι το 2025
 • Να σταθεροποιήσουμε επιπλέον τις διαδικασίες κατασκευής και προμηθειών, εξοπλισμού και παραγωγής για να πετύχουμε μια αποδοτική αλυσίδα προμήθειας
 • Να επεκτείνουμε την διαφάνεια δεδομένων με βάση την επιπλέον παγκοσμιοποίηση των δομών και την εναρμόνιση των συστημάτων


Άνθρωποι και Oργάνωση

Στρατηγικοί Στόχοι:

 • Να είμαστε η πρώτη επιλογή ως εργοδότης για το υπάρχον και το μελλοντικό εργατικό δυναμικό μας
 • Να βελτιώνουμε επιπλέον τα περιβάλλοντα εργασίας και την παγκόσμια συνεργασία.
 • Να δυναμώσουμε την απόκτηση και διατήρηση ταλέντων και να ενισχύσουμε τα προγράμματά μας ανάπτυξης, τα πρότυπα αρμοδιοτήτων και τα σχέδια διαδοχής
 • Να επιβεβαιώσουμε τη διεθνοποίηση των φορέων μας, την ηγεσία από απόσταση, τη διεθνή εναλλαγή θέσεων εργασίας 


Βιωσιμότητα

Στρατηγικοί Στόχοι:

 • Οικονομική Βιωσιμότητα
  • Να δημιουργήσουμε βιώσιμη αύξηση των εσόδων με περιθώριο κέρδους ΕΒΙΤ του 15 % και αντίστοιχη αύξηση της Προστιθέμενης Αξίας της FUCHS
 • Οικολογική Βιωσιμότητα
  • Συνολικό ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα “από θύρα σε θύρα” από το 2020 και ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα των προϊόντων από την εξαγωγή των πόρων ως την παράδοση
   μέχρι το 2025. Προώθηση πρόσθετων έργων οικολογικής βιωσιμότητας
 • Κοινωνική Βιωσιμότητα
  • Να προωθήσουμε επιπλέον έργα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης


Highlights

Βιώσιμη αύξηση των εσόδων με λειτουργική αριστεία σε 15 % EBIT περιθώριο κέρδους και αντίστοιχη ανάπτυξη της Προστιθέμενης Αξίας της Fuchs

Καλύτερη διείσδυση στην αγορά μέσω της κατάτμησης των αγορών

Ηγεσία στην τεχνολογία στους τομείς που στοχεύουμε έως το 2025

Υπερβολική αναλογικά ανάπτυξη στην Ασία, στον Ειρηνικό και στην Αμερική

Να είμαστε η πρώτη επιλογή ως εργοδότης για το υπάρχον και μελλοντικό εργατικό δυναμικό μας

CO2-ουδετερότητα στην παραγωγή “από την παραγωγή ως την παράδοση” έως το 2020 και CO2-ουδετερότητα στα προϊόντα μας “από την εξαγωγή των πόρων ως την παράδοση” έως το 2025

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση
210 6712646
Ώρες λειτουργίας:

Δε - Πα :  9:00 - 17:00