Μετάβαση στο περιεχόμενο

Σιδηρουργία

Σφυρηλάτηση σιδηρούχων υλικών (καυτή και θερμή σφυρηλάτηση) | Κυλινδρική διαμόρφωση σωλήνων (σωλήνες χωρίς ραφή) | Σφυρηλάτηση μη σιδηρούχων υλικών (αλουμίνιο, ορείχαλκος, τιτάνιο, υπερκράματα, χαλκός)

Η σιδηρουργία περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών εφαρμογών με πολλές ειδικές απαιτήσεις λιπαντικών σε κάθε μία από αυτές. Τα προϊόντα της επωνυμίας LUBRODAL της FUCHS LUBRITECH καλύπτουν όλες τις γνωστές μεταλλουργικές εφαρμογές και τις σχετικές διαδικασίες. Περιλαμβάνονται από προϊόντα μείωσης των αλάτων και υποστρώματα γραφίτη για θερμή σφυρηλάτηση έως λιπαντικά εργαλείων παντός είδους - π.χ. για ημίκαυτη ή καυτή σφυρηλάτηση, σφυρηλάτηση υψηλής ταχύτητας ή ακριβείας, κυλίνδρους ή δακτυλίους έλασης, κατασκευή σωλήνων χωρίς ραφές κ.ά.

Download material

Λήψη υλικού

Max execution time: 240