Μετάβαση στο περιεχόμενο

Σύστημα διαχείρισης συμμόρφωσης της FUCHS

Ως όμιλος λιπαντικών με παγκόσμια παρουσία σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς, η FUCHS είναι συνεχώς εκτεθειμένη σε ανταγωνισμό. Και αντιμετωπίζουμε τον ανταγωνισμό χωρίς περιορισμούς. Για εμάς, ο θεμιτός ανταγωνισμός αποτελεί τη βάση της ακεραιότητας και της προόδου. Μας παρέχει επιλογές και ευκαιρίες ανάπτυξης στην αγορά.

Οι ενέργειες όλων των υπαλλήλων της FUCHS πρέπει να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία. Αναμένεται από όλα τα μέλη της διοίκησης και τους υπαλλήλους ανεξαιρέτως να τηρούν στο πλαίσιο των εργασιών τους την ισχύουσα νομοθεσία, τις κατευθυντήριες οδηγίες και τα κοινωνικά πρότυπα, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για υπερεθνικούς ή τοπικούς κανόνες. Σε περίπτωση παράνομης συμπεριφοράς ενδέχεται να επηρεαστεί η εικόνα μας, να αποδυναμωθεί η θέση μας στην αγορά και η εταιρεία μας να υποστεί οικονομικές απώλειες.

Το 2004 η FUCHS καθιέρωσε έναν Κώδικα Δεοντολογίας όπου καθορίζονται μεταξύ άλλων προτύπων οι αρχές του θεμιτού ανταγωνισμού, της διαφάνειας και της ακεραιότητας. Υπεύθυνο για την εταιρική διακυβέρνηση και τη συμμόρφωση είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Σύστημα διαχείρισης συμμόρφωσης της FUCHS περιλαμβάνει έναν Ανώτερο Υπεύθυνο Συμμόρφωσης και έναν οργανισμό συμμόρφωσης για την υποστήριξη και την παροχή συμβουλών στους υπαλλήλους μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε κάθε τοπική μονάδα διορίζεται ένας υπεύθυνος συμμόρφωσης.

Η τρίτη τροποποιημένη έκδοση του Κώδικα Δεοντολογίας που επανεκδόθηκε το 2016 και οι κατευθυντήριες οδηγίες που ισχύουν για τις σημαντικότερες περιοχές συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς και τον ανταγωνισμό, αποτελούν ένα δεσμευτικό πλαίσιο δράσης το οποίο εξασφαλίζει ανά πάσα στιγμή τη συμμόρφωση όλων με τον νόμο και τις ηθικές αρχές. Αυτή η πρωτοβουλία συμπληρώνεται με μέτρα ενημέρωσης και εκπαίδευσης, τη συνεχή ανάλυση και καταδίκη συμπεριφορών παραβίασης των κανονισμών συμμόρφωσης, μια τηλεφωνική γραμμή συμμόρφωσης, την τακτική αναφορά συμμόρφωσης και έναν αποκλειστικό έλεγχο συμμόρφωσης.


Πλατφόρμα συμμόρφωσης FUCHS

Από τις 15 Σεπτεμβρίου 2014 η FUCHS καθιέρωσε ένα σύστημα αναφοράς μέσω διαδικτύου, την Πλατφόρμα συμμόρφωσης FUCHS. Το σύστημα βασίζεται στην τυποποιημένη λύση της εταιρείας παροχής Business Keeper AG και ικανοποιεί τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας IT. Επιτρέπει στον χρήστη να περιγράφει αναλυτικά τις παρατηρήσεις του και να συζητά με τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης. Ο χρήστης μπορεί να παραμείνει τελείως ανώνυμος σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Η FUCHS διαβεβαιώνει τους χρήστες ότι δεν ενδιαφέρεται για την επαλήθευση των προσωπικών δεδομένων. Στον ιστότοπο δεν υπάρχει καμία υπερσύνδεση στο σύστημα αναφοράς , επομένως δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Πλατφόρμα συμμόρφωσης FUCHS, αντιγράψτε την παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση (URL) στο πρόγραμμα περιήγησής σας:

https://www.bkms-system.net/FUCHS-Compliance-Communication

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση
210 6712646
Ώρες λειτουργίας:

Δε - Πα :  9:00 - 17:00