Μετάβαση στο περιεχόμενο

ECOCUT

Τα λιπαντικά ψύξης ECOCUT χωρίς δυνατότητα ανάμιξης με νερό παράγουν μικρή ποσότητα νέφους λαδιού και επιδεικνύουν χαμηλές απώλειες λόγω εξάτμισης, περιορίζοντας έτσι την έκθεση στο χώρο εργασίας. Εκτός από τις καλές ιδιότητες ψύξης και την υψηλή απόδοση λίπανσης, παρέχουν καλές ιδιότητες έκπλυσης, επιφανειακό φινίρισμα υψηλής ποιότητας και χαμηλή εξάτμιση.

Max execution time: 240