Hopp til innholdet

Andre bransjer

Kjemisk industri | Papirmasse og papir | Medisinteknikk og legemidler | Elektronikk| Hvitevarer | Motordrevet verktøy | Servicebedrifter | Tekstiler | Kjøling | Gummiindustri

Tillit og pålitelighet er helt avgjørende, særlig i forretninger med kommersielle partnere. I tillegg til et sterkt sortiment av smøremidler med høy yteevne, spiller også kunnskap om sektoren, lojalt spesialistsalg, personlig service og rask kommersiell og teknisk støtte en avgjørende rolle. FUCHS har en inngående forståelse for forretningspartnernes behov, og har utgjort en stor forskjell i markedet i mer enn 85 år.

Max execution time: 240