Hopp til innholdet


Trykksaker

Det gis herved tillatelse til å bruke, kopiere og distribuere dokumentasjon publisert på denne nettserveren av FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS, på betingelse av at alle eksemplarer inneholder denne meldingen om opphavsrett i sin helhet, og at ingen del av dokumentasjonen benyttes for kommersielle formål, men utelukkende for informasjonsformål i en organisasjon.

All informasjon som publiseres på denne nettserveren er gitt uten noen form for garanti, verken uttrykkelig eller underforstått, iberegnet, men ikke begrenset til underforståtte garantier om salgbarhet, egnethet for et spesifikt formål eller at det ikke representerer en overtredelse. All dokumentasjon fra FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller trykkfeil. FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS kan når som helst gjøre endringer og legge til denne informasjonen.

Bilder fra shutterstock.com.

FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS

Kundeservice
21 99 59 50
Åpningstider:

Man-Fre: 08:00 - 15:00