Hopp til innholdet

Smørefett

Økte krav til spesialtilpassede smørefett for krevende miljøer ved høye eller lave temperaturer, økt belastning og varierende turtall har drevet frem sortimentet vi i dag kan tilby. Produktutviklingen starter i laboratoriemiljø, men stopper ikke før produktene er testet ut i det virkelige bruksområdet.

Vårt klima og langvarige relasjoner innen industrien har bidratt til å forme produkter som gir høy ytelse, lengre smøreintervaller og sikker drift. Det komplette sortimentet vårt dekker alt fra standard litiumfortykkede smørefett til smørefett med faste additiver av molybdendisulfid eller grafitt, eller mer avanserte kompleks-smørefett som tåler høyere temperaturer og er mer stabile.

Produktsøk

Finn riktig smøremiddelprodukt.

Våre smørefett

Våre smørefett

Produktoversikt: Industrismøremidler

Hele vårt tilbud av industrismøremidler i pdf-format.

Nedlasting

Håndbok

Minste motstands vei - en bok om smørefett.

I denne boken lærer du mer om smørefett og hvordan det skal påføres (pdf-format).

Nedlasting

Påføringsutstyr – fettpresse

System Reiner - et allsidig system for sikker og ren smøring av maskiner.

Nedlasting


Lær mer om smørefett: Smørefett er høyteknologi

Vellykket smøring handler nesten mer om kunnskap enn om selve smøremiddelet.

Hva er smørefett?

Et smørefett består som regel av tre komponenter som i nøye avstemte mengder og gjennom en kontrollert prosess, gir oss det endelige produktet med ønskede egenskaper.

Les mer

Hvordan velger man riktig smørefett?

Det enkelte bruksområdet stiller spesifikke krav til smørefettet og dets ytelse. Vann, smuss, kjemikalier, temperatur, turtall og belastning er alt sammen eksempler på parametere som man må ta hensyn til ved valg av produkt.

Les mer

Om å blande ulike typer smørefett

Når man skal ta i bruk et nytt smørefett i et bruksområde, er det viktig å vite om det nye og det gamle fettet er kompatible med hverandre. Det avgjørende er om fortykningsmidler og/eller baseoljen kan blandes med hverandre.

Les mer

Testing av smørefett – noen vanlige tester

Baseoljeviskositet, Dråpepunkt, Kobberkorrosjon, Penetrasjonstest, Vannbestandighet, Korrosjonsbeskyttelse, Lastbærende kapasitet og Beskyttelse mot slitasje.

Les mer

Om oversmøring og ettersmøring

Det er viktig å smøre med riktig mengde og intervall for å oppnå optimal funksjon. Mer er ikke alltid bedre, og når det gjelder smørefett, kan overdosering vise seg å bli kostbart.

Les mer

NOVA-teknologien

Når man kan bruke det samme RENOLIT NOVA-fettet til både saktegående, høyt belastede lagre og hurtiggående lagre, oppstår det nye muligheter. 

Les mer

Max execution time: 240