Hopp til innholdet

Innovasjon og teknologisk ledelse innen smøremidler

Den høye innovasjonsevnen er en drivkraft i FUCHS' forretningsmodell. FUCHS har en eksepsjonelt høy innovasjonsgrad og en høy grad av spesialisering. Målsettingen er å sørge for en kontinuerlig utvikling av smøremidlenes potensial – det vil si å øke effektiviteten og forlenge produktenes livssyklus, utvikle multifunksjonelle smøremidler og innovative produkter for nye tekniske og lovpålagte krav, i tillegg til å forbedre energi-, prosess- og kostnadseffektiviteten. Samtidig har vi en målsetting om bærekraftig drift og et ønske om å utvikle smøremiddelløsninger som bidrar til å bevare miljø og ressurser.

Det legges derfor stor vekt på forskning og utvikling i FUCHS-konsernet. Selskapet har i øyeblikket mer enn 600 pågående forsknings- og utviklingsprosjekter som har som mål å vurdere potensialet for ny teknologi, som f.eks. nanoteknologi eller minimal smøremiddelmengde. Omkring 400 ingeniører og forskere ved 24 laboratorier over hele verden bidrar i disse prosjektene. Ca. 10 % av medarbeiderne på laboratoriene jobber innen forskning og utvikling – og FUCHS investerer hele tiden i videreutvikling av teknologi og personale. Det internasjonale ekspertnettverket koordineres fra det ultramoderne teknologisenteret på hovedkontoret i Mannheim, som bringer sammen ekspertise og støtter kunnskapsoverføringen i tråd med globale krav.

Forskning og utvikling i tråd med kundenes behov

FUCHS deltar i brukerrettet utvikling direkte hos og i samarbeid med kunden, for å tilpasse smøremidlene optimalt til de prosess- og maskinrelaterte kravene. I tillegg legger FUCHS stor vekt på grunnforskning og bidrar i tverrfaglige forskningsprosjekter og -partnerskap med universiteter, akademiske institusjoner, bioteknologiske bedrifter og kunder, slik som OEM. FUCHS har en omfattende laboratorie- og simuleringskapasitet. Produktutviklingen ledsages av omfattende testing. Alle smøremidler som brukes i maskinsektoren gjennomgår tester for cytotoksisitet og potensiell skade på celler og vev. FUCHS er en av få smøremiddelprodusenter som gjennomfører slike tester.

Kundeservice
21 99 59 50
Åpningstider:

Man-Fre: 08:00 - 15:00