Hopp til innholdet

Maskiner og utstyr

Machinery and equipment

Jevn drift er en grunnleggende forutsetning for økt produktivitet for maskiner og systemer, økt maskinutnyttelse og reduserte stykkostnader.  I tillegg stilles det stadig strengere krav til moderne maskinverktøy når det gjelder presisjon, hastighet og driftssikkerhet. Dette gjør det enda viktigere å velge riktig smøremiddel. FUCHS imøtekommer disse økte kravene og tilbyr smøremidler som er perfekt samstemt når det gjelder kompatibilitet og effektivitet, og som er gjennomprøvd i praktisk bruk.

Download material

Kundeservice

21 99 59 50
Åpningstider:

Man-Fre: 08:00 - 16:00