Hopp til innholdet

LUBRICANTS.TECHNOLOGY.PEOPLE.

Disse tre faktorene utgjør hjertet i forretningsmodellen og danner grunnlaget for vår daglige drift over hele verden.

LUBRICANTS.

100% focus

FUCHS konsentrerer seg 100 % om smøremidler og relaterte spesialprodukter, slik de har gjort i mer enn 80 år. Med over 10 000 produkter tilbyr selskapet sine kunder et fullstendig sortiment av smøremidler som oppfyller strenge nasjonale og internasjonale standarder. Produktporteføljen er delt inn i kjernekategoriene kjøretøy- og industrielle smøremidler, væsker for metallbearbeiding og smøremidler for spesielle bruksområder. Porteføljen omfatter også et omfattende sortiment av tekniske og prosessrelaterte tjenester.

TECHNOLOGY.

Holistic solutions

Teknologisk avanserte, prosessorienterte og helhetlige smøremiddelløsninger er en sentral suksessfaktor for FUCHS. Over hele verden oppfyller vårt verdensomspennende nettverk av eksperter kundenes krav ved hjelp av rask og effektiv tilgang på spesialkunnskap. Ca. én av ti medarbeidere jobber med forskning og utvikling. Selskapet har i øyeblikket mer enn 600 pågående forsknings- og utviklingsprosjekter som har som mål å gi optimale svar på kundenes behov. Dette gjør det mulig for oss å konsolidere vår teknologiske ledelse innen viktige forretningssegmenter. Dette er ikke bare et spørsmål om effektivitet eller sikkerhet og pålitelighet, det handler også om smøremidlenes bærekraft – fra produksjon og hele veien til kassering.

PEOPLE.

Personal commitment

Nesten 5000 topp kvalifiserte og spesialiserte medarbeidere over hele verden jobber for at kundene skal bli fornøyde. Det globale FUCHS-teamet ser på seg selv som en godt koordinert enhet, med et sterkt personlig engasjement som gjør at FUCHS' suksesshistorie fortsetter år etter år. Tett dialog med kunder og forretningspartnere, samt tillitsbasert samhandling med hverandre gjør det mulig for oss alltid å finne den optimale, spesialtilpassede smøremiddelløsningen for kundenes individuelle behov.

Vår strategi - FUCHS2025

Både i form av krav fra kunder over hele verden, nye forretningsmodeller som blir mulige ved hjelp av økt digitalisering eller megatrender som overgangen til elbiler og selvkjørende biler – en verden som er i kontinuerlig endring stiller FUCHS overfor nye utfordringer.

Presentasjon FUCHS2025 strategi


En ny måte å tenke på for å løse fremtidige utfordringer

Nye løsninger krever nye arbeidsmåter. Og nye arbeidsmåter krever en ny tilnærming og evnen til å tenke nytt. 


Nøkkelelement

Vi ønsker å bruke disse utfordringene som en mulighet. Vårt svar er derfor at vi skal tenke på en ny måte – en innstilling som får strategi, struktur og kultur til å harmonere.


Visjon - "Being First Choice"

”Vi vil bygge videre på våre styrker og harmonisere organisasjonen globalt. Målet er å realisere vår visjon: ”Being First Choice’”.

Stefan Fuchs, styreleder


Strategiske søyler

Seks strategiske søyler utgjør grunnmuren i vår strategi. De skal veilede oss til å nå vår visjon i FUCHS2025.
Global styrke

Strategiske mål:

 • Vi skal bruke segmenteringen i vår strategi og global forretningsutvikling for en bedre markedspenetrasjon.
 • Vi skal vokse over gjennomsnittet i Asia og stillehavsområdet, samt nord- og sør-amerika frem til 2025, for å skape en balanse mellom de ulike regionene.
 • Vi skal forsterke og forfine varemerket, forsterke varemerkekapitalen og attraktiviteten.


Kunde- og markedsfokus

Strategiske mål:

 • Maksimal kundenærhet, utnytte mersalgsmuligheter gjennom kryssalg, bli en totalleverandør til våre kunder.
 • Utvikle et globalt tjenestetilbud innen 2025 og gå fra en produktstrategi til en løsningsorientert strategi.
 • Vår markedsandel skal være ledende i de segmenter vi velger å angripe.
 • Systematisk lansere nye forretningsmodeller der hvor smøremidler behøvs.


Teknologisk ledende

Strategiske mål:

 • Øke vår innovasjonskraft -  både innenfor og utenfor vår R&D.
 • Vær teknologileder i segmentene vi retter oss mot frem til 2025.
 • Utvikle våre produkter slik at våre kunder blir knyttet enda tettere til oss, også utenfor våre tradisjonelle smøremiddelområder, blant annet gjennom å lansere digitale løsninger og plattformer.
 • Frem til 2025, føre alle tre forsknings- og utviklingsenheten i Kina, USA og Tyskland til samme kompetansenivå.


Optimalisert virksomhet

Strategiske mål:

 • Frem mot 2025 styrke vårt globale produksjons- og distribusjonsnettverk for å oppnå selvforsynende forsynings- og teknologihubber i Asia, Stillehavsområdet, Europa, midt-østen og Afrika, samt Nord- og sør-Amerika.
 • Standardisere produksjons- og anskaffelsesprosedyrer, utstyr og produksjon for å oppnå en mer effektiv forsyningskjede.
 • Utvide datatransparens med hjelp av globale strukturer og harmonisering av systemer.


Mennesker og organisasjon

Strategiske mål:

 • Være den foretrukne arbeidsgiveren for eksisterende og fremtidige arbeidsstyrke.
 • Forbedre arbeidsmiljø og globalt samarbeid ytterligere.
 • Forbedre utviklingsprogrammene, kompetansemodellene og karrieremodellene.
 • Fremme internasjonalisering av enheter gjennom ekstern ledelse og  internasjonal jobbrotasjon.


Bærekraft

Strategiske mål: 

 • Økonomisk bærekraft
  • ​​​​​​Generer bærekraftig omsetningsvekst med 15% EBIT-margin med en tilsvarende økning av vår FUCHS Value Added.
 • Økologisk bærekraft
  • CO2-nøytral produksjon (“gate-to-gate”) siden 2020 og karbon-nøytrale produkter (“cradle-to-gate”) innen 2025. Fremme flere økologiske bærekraftsprosjekter.
 • Sosial bærekraft
  • Videre fremme bedriftens samfunnsansvarsprosjekter.


Highlights

Bærekraftig omsetningsvekst med høy kvalitet på det operative og med en EBIT-margin på 15% og tilsvarende FVA-vekst

Bedre markedspenetrasjon ved hjelp av markedssegmentering

Bli ledende i våre målsegmenter innen 2025

Ekstra høy vekst i Asia-Stillehavsregionen samt Nord- og Sør-Amerika

Være den foretrukne arbeidsgiver for eksisterende og fremtidig arbeidskraft

CO2-nøytralitet i produksjonen "gate-to-gate" siden 2020 og CO2-nøytrale produkter "cradle-to-gate" innen 2025

Kundeservice
21 99 59 50
Åpningstider:

Man-Fre: 08:00 - 15:00