Hopp til innholdet

Sement, kalk og gips

Sement | Kalk | Gips

Maskiner som brukes ved sementproduksjon utsettes for enorme belastninger. I tillegg til kraftige vibrasjoner ved knusing og oppmaling av tunge steiner, stiller de ekstreme ovnstemperaturene enorme krav til utstyret, og dermed også til smøremidlene. I samarbeid med gir- og maskinprodusenter utvikler FUCHS LUBRITECH innovative spesialsmøremidler for knuseverk, kverner, roterende ovner og valsepresser. Målet er å finne høyspesialiserte løsninger som bidrar til å beskytte viktige maskindeler mot slitasje, forlenge vedlikeholdsintervallene og øke levetiden på utstyret.

Download material

Kundeservice

21 99 59 50
Åpningstider:

Man-Fre: 08:00 - 16:00