Hopp til innholdet


Næringsmiddel godkjente smøremidler

Med de strengeste sikkerhetsstandardene innen næringsmiddelbransjen

CASSIDA-produktlinjen tilbyr et omfattende utvalg av høytytende smøremidler for næringsmiddelbransjen, med så vel helsyntetiske som delsyntetiske og hvitoljebaserte produkter. Hvert enkelt produkt har en sammensetning som alltid er optimalisert for å være best mulig egnet for det aktuelle bruksområdet.

Våre selgere og applikasjonsingeniører hjelper gjerne til for å finne de beste produktene til ditt bruksområde. Du får individuelle og faglig kvalifiserte råd og anbefalinger angående hvilke produkter som er best egnet til å oppfylle dine spesielle behov.

Max execution time: 240