Hopp til innholdet


Næringsmiddelgodkjente smøremidler

Godkjente smøremidler og rengjøringsvæsker for alle deler av næringsmiddelindustrien

Næringsmiddel- og drikkeindustrien er et område der man av naturlige årsaker stiller ekstremt strenge krav til smøremidlene og rengjøringsvæskene som brukes. Under produksjonsprosessen kan det være vanskelig helt å unngå kontakt med næringsmiddelet som produseres, og de må derfor være ufarlige og trygge å bruke.

Sikkerhet for forbrukeren er helt avgjørende, og farlige forurensninger må ikke forekomme. Dette gjelder uansett om smøremidlene brukes i girkasser, hydraulikksystemer eller kompressorer. Noen begreper som ofte brukes, er MOH, MOAH, MOSH og POSH. Det handler om kjemiske forurensninger og animalsk innhold som ikke er tillatt i næringsmiddelprodukter. Og det gjelder i alle ledd. Emballasjematerialer (som gjenvunnet kartong) har for eksempel vist seg å være en forurensningskilde i næringsmiddelproduksjon, der man har observert at mineralhydrokarboner har migrert til næringsmidler.

Når man er pålagt å bruke næringsmiddelklassifiserte smøremidler og rengjøringsvæsker, er det altså helt nødvendig å gjennomgå hele kjeden, fra produksjon og bearbeiding til fylling og pakking. Man kan si at jo mer ømfintlig og krevende prosessen er, desto viktigere er det å bruke korrekte og godkjente produkter på riktig sted.

Ikke innlysende enkelt

Dette er en verden som ofte er full av forkortelser. Litt lenger nede finner du derfor en liten ordliste. Vi skjønner at det kan føles som en jungel – og du kan selvsagt alltid henvende deg til oss hvis du vil ha hjelp med å forstå ulike standarder og finne riktig produkt.

Forventningene og kravene til at næringsmiddelprodukter skal være sertifisert øker stadig – og vi ser hvordan kravspesifikasjonene går stadig dypere i produksjonsleddene. I dag forventes det også at for eksempel kartong- og flaskefabrikanter skal bruke produkter med riktig merking og sertifisering, som NSF og ISO 21469.

Bransjeorganisasjonen Global Food Safety Initiative (GFSI) anerkjenner næringsmiddelstandarder som BRCGS, FSSC 22000 eller IFS. De fungerer som en paraplyorganisasjon som samordner kravene til sikre standarder, slik at vi forbrukere skal kunne føle oss trygge på det vi og dyrene våre spiser. Selve sertifiseringen – som sørger for at mat, fôr og emballasje produseres i tråd med standardene som skal følges – gjennomføres av respektive sertifiseringsorgan.

Den amerikanske organisasjonen National Sanitation Foundation (NSF) er verdensledende innen produktsertifisering for næringsmiddeltrygghet og anses som å ha verdens strengeste kontroll av smøremidler med næringsmiddelkvalitet. De setter sitt stempel og sine koder på godkjente produksjonsanlegg og produkter som brukes i produksjon av næringsmidler. Hver kode forteller hvor i produksjonen et produkt skal brukes. Kunnskap om de ulike kodene er derfor vesentlig, for å garantere at produktene brukes på nøyaktig riktig sted.

Smøremidler med betegnelsen 3H er smøremidler som kan komme i kontinuerlig kontakt med både næringsmidler og emballasjemateriale, mens smøremidler med betegnelsen H1 bare er godkjent for forbigående kontakt. Også rengjøringsvæsker (ikke desinfeksjonsvæsker) får koder som forteller hvor og hva de skal brukes til. En rengjøringsvæske med kode A1 kan du for eksempel bruke som generell rengjøringsvæske inne i en næringsmiddelsone, mens du bare kan bruke en rengjøringsvæske med kode A4 til gulvrengjøring. Det finnes også andre koder som ikke skal brukes i næringsmiddelsoner, et par eksempler er H2 og K1.

FUCHS’ serier CASSIDA og RIVOLTA er utviklet spesifikt for å oppfylle de strengeste sikkerhetskravene i næringsmiddelindustrien. Både Kosher- og Halalsertifikat garanterer dessuten at smøremidlene også oppfyller alle de strenge renhetskravene til næringsmidler.

Vi produserer alle smøre- og rengjøringsprodukter i fabrikker som er sertifisert ifølge ISO 21469. Det gjelder også sprayer og ettpunktssmørere, der vi er en av ytterst få aktører som har rett til å bruke den strenge ISO 21469-merkingen.

Alle produksjonsenheter har ulike miljøer og maskiner som krever at vi kan levere en bred produktportefølje med både fett og oljer som kjølemidler og rengjøringsvæsker. Produksjon av frosne varer krever for eksempel egne kjedeoljer og fett som takler ekstremt lave temperaturer, mens kjedene i bakerier i stedet utsettes for temperaturer opptil 300 °C. Like store forskjeller kan vi se innen for eksempel slakterinæringen, der produktene må tåle salt, blod og fett – mens bryggerier og jusprodusenter i drikkenæringen i stedet må sørge for at produksjonsmiljøet tåler store mengder væske og enkelte ganger tøffe syrer fra frukt.

Denne typen høyteknologiske smøremidler oppfyller ikke bare strenge sikkerhetskrav, de leverer også den best mulige tekniske ytelsen. Hvis vi for eksempel ser på den syntetiske produktlinjen CASSIDA, er levetiden tre til fire ganger lengre enn levetiden på tradisjonelle mineraloljer. Dessuten er stabiliteten og holdbarheten eksepsjonell ved høye temperaturer, ved tilstedeværelse av vann og ved ekstreme trykk. Produktene kan selvsagt også brukes i andre industrier.

FUCHS er samarbeidspartner med BRCGS og samarbeider også med produsenter av maskiner i næringsmiddelindustrien, noe som garanterer deg som bruker trygge produkter.

Eksempler på sertifiseringer:

Trenger du smøremidler og rengjøringsvæsker til girkasser, hydraulikksystem, kompressorer eller noe annet innen næringsmiddelproduksjon? Uansett garanterer vi at vi både har produkter til maskinene og at vi kan hjelpe deg gjennom den komplekse verdenen av næringsmiddelstandarder og NSF-koder.

For å klare de strengeste sertifiseringene kan du få hjelp av våre erfarne teknikere. Sammen tar dere da en gjennomgang av produksjonsprosesser og fabrikkmiljø, slik at de kan komme med forbedringsforslag i en utførlig LCCP-rapport. LCCP står for Lubrication Critical Control Point. 

Hvis du har behov for å bytte smøremiddel eller rengjøringsvæsker i systemene, sørger FUCHS for at de nye produktene er blandbare. Vi stiller også verktøy til disposisjon som hjelper dere med å gjennomføre bytte i systemene. Deretter synliggjør vi smørepunkter og merker opp lager med riktig produkt og fargekode. Dere får selvsagt all nødvendig dokumentasjon, slik at dere fortsatt kan garantere produksjon av næringsmidler på en trygg måte.

H1
H1-smøremidler brukes når man ikke forventer noen kontakt, eller bare forbigående kontakt, med næringsmidler under normale driftsforhold.

H2
H2-smøremidler brukes på utstyr i næringsmiddelproduksjonsprosesser der man kan utelukke kontakt med næringsmidler fullstendig.

H3
H3-smøremidler brukes som korrosjonsbeskyttelse, til for eksempel kniver og kroker, der man helt kan utelukke kontakt med og kontaminering av næringsmidler.

3H
3H-smøremidler kan brukes når direkte og kontinuerlig kontakt mellom smøremiddelet og næringsmiddelprodukter er uunngåelig.

Food Grade
Næringsmiddelklassifiseringen Food Grade beskriver hvilke hjelpe- og driftsmaterialer som er godkjent, og som man helst skal bruke, i næringsmiddel- og drikkeindustrien.

ISO 21469
Den internasjonale sertifiseringsstandarden ISO 21469 tar hensyn til hygienekravene under hele livssyklusen til et H1-smøremiddel, fra formulering til produksjon og påføring. Testprosedyren utføres av NSF, National Sanitation Foundation, og blir betraktet som verdens strengeste sertifisering for smøremidler av næringsmiddelkvalitet.

Kosher
Smøremidler som er Kosher-sertifisert kan brukes ved produksjon av næringsmidler som fremstilles i tråd med jødiske kostlover.

Halal
Halal-sertifiserte smøremidler er tillatt ved produksjon av næringsmidler ifølge islamske kostlover.

EHEDG
European Hygienic Engineering Design Group er et samarbeid mellom maskinfabrikanter, næringsmiddelindustrien, forskningsinstitutter og myndigheter – som har som mål å fremme mattrygghet gjennom forbedringer av hygieneteknikk og planlegging på alle områder av næringsmiddelproduksjonen.

HACCP
Hazard Analysis and Critical Control Points er et kvalitetsverktøy utformet for å kontrollere og risikoanalysere produksjonen av næringsmidler, for å identifisere farer og kritiske kontrollpunkter. Formålet er å hindre at forbrukere blir syke eller skadet av mat.

BRC
British Retail Consortiums globale sertifiseringsstandard for mattrygghet og bedrifter som håndterer og bearbeider næringsmidler.

MOH
MOH står for Mineral Oil Hydrocarbons, på norsk snakker vi om mineraloljehydrokarboner.

MOAH
MOAH står for Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons, på norsk snakker vi om aromatiske hydrokarboner i mineralolje.

MOSH
MOSH står for Mineral Oil Saturated Hydrocarbons, på norsk snakker vi om mineraloljemettede hydrokarboner.

POSH
POSH står for Polyolefin Oligomeric Saturated Hydrocarbons, på norsk snakker vi om polyolefinoligomermettede hydrokarboner.

Trenger du hjelp?

Ta gjerne kontakt, vi hjelper deg gjerne.

Kontakt oss

Max execution time: 240