Hopp til innholdet

Plant Survey - Smøregjennomgang

Riktig smøring = høyere produktivitet og lavere vedlikeholdskostnader

Smøring og smøremidler har større påvirkning på lønnsomheten og produktiviteten enn mange bedrifter aner. Undersøkelser viser at middeltilgjengeligheten (OEE) i industrien ligger under 60 %. Produktiviteten reduseres med andre ord med 40 % på grunn av at produksjonen ikke går for fullt eller ikke leverer i henhold til plan – ofte på grunn av utilstrekkelig eller feil smøring.

Med riktig smøring kan bedrifter innen tungindustri som stål, metall og papir ifølge egne bransjeberegninger redusere vedlikeholdsbudsjettet med mellom 10 og 20 % og samtidig unngå kostbare produksjonsstopp.

Reduserte kostnader 
Riktig smøring gjør også at andre kostnader reduseres. I et mellomstort selskap kan en moderne smøreolje for eksempel senke energiutgiftene med 2–300 000 kroner per år. Men det gir også andre besparelser: færre oljeskift, færre driftsstopp, færre skift av maskinkomponenter, færre smøremiddelleverandører, mindre administrasjon og lavere lagerkostnader kan lett gi en ytterligere besparelse på 150–200 000 kroner i samme selskap.

Bedre for miljøet
Også miljøet tjener på riktig smøring. Økt energieffektivitetet reduserer CO2-utslippene. Og lengre levetid på produktene reduserer mengden av spillolje som må tas hånd om og antall transporter til og fra fabrikken.

Øk effektiviteten – uten investeringer
Vi hos FUCHS Lubricants har en metode for å hjelpe deg å optimalisere smøringen. I en strukturert gjennomgang identifiserer vi både besparelses- og effektiviseringspotensialet, samt muligheten til å øke kapasiteten – uten nye investeringer. Vi kaller gjennomgangen Plant Survey. Kontakt oss gjerne for å få en gjennomgang av din virksomhet.

Kundeservice
21 99 59 50
Åpningstider:

Man-Fre: 08:00 - 15:00