Hopp til innholdet


Personvernerklæring

Velkommen til FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS!

Takk for at du besøker nettsiden vår og for at du viser interesse for selskapet, produktene og nettsidene våre. Vi er ekstremt opptatt av å ivareta ditt personvern og din datasikkerhet når du besøker nettsiden vår. Vi vil derfor gjerne benytte anledningen til å fortelle hvilke personopplysninger vi samler inn om deg når du besøker nettsiden, og hvilke formål opplysningene brukes til. Vi ber deg derfor lese gjennom informasjonen nedenfor.

Ettersom lovendringer eller endringer i våre interne rutiner kan gjøre det nødvendig å endre denne personvernerklæringen, oppfordrer vi deg til å lese gjennom erklæringen med jevne mellomrom. Personvernerklæringen kan leses, lagres eller skrives ut når som helst ved å klikke på "Personvernerklæring".

§ 1  Behandlingsansvarlig og omfang av behandlingen

Behandlingsansvarlig, ifølge EUs personvernforordning General Data Protection Regulation (heretter kalt GDPR) og andre nasjonale personvernlover i EUs medlemsstater samt annen personvernlovgivning, er:

FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS

Fredrik Selmers vei 6
0663 Oslo

Phone: +47 21 99 59 50
E-mail: fse-post@fuchs.com
Website: https://www.fuchs.com/no 

Denne personvernerklæringen dekker sider som er publisert på internett av FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS, som man har tilgang til på domenet www.fuchs.com/no samt alle underdomener (heretter kalt "nettsiden").

§ 2 Personvernombud

Internt personvernombud hos den behandlingsansvarlige er: Jan Häger, jan.haeger@fuchs.com.

§ 3 Prinsipper for behandlingen av personopplysninger

Personopplysninger defineres som all informasjon som gjelder en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Dette omfatter for eksempel opplysninger som navn, alder, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-postadresse, IP-adresse eller brukeratferd. Opplysninger som ikke gjør det mulig for oss å knytte opplysningene til deg som person (eller som bare gjør det mulig ved urimelig stor innsats) – f.eks. ved at opplysningene anonymiseres – regnes ikke som personopplysninger. Behandling av personopplysninger (f.eks. å samle inn, se på, bruke, lagre eller videresende personopplysninger) skal alltid være begrunnet ved lov, eller du må ha gitt samtykke. Personopplysninger som behandles blir slettet så snart formålet med behandlingen er oppfylt og det ikke finnes noen lovpålagt forpliktelse til å ta vare på opplysningene.

Under finner du informasjon om de spesifikke prosessene, omfanget og formålet med behandlingen av personopplysningene, det rettslige grunnlaget for behandlingen samt hvor lenge opplysningene vil bli lagret i de tilfellene vi behandler personopplysningene dine for at vi skal kunne levere bestemte tjenester.

§ 4 Individuelle rutiner som omfatter behandling av personopplysninger

1. Levering og bruk av nettsiden

a. Behandling av personopplysninger – type og omfang

Når du går inn på og bruker nettsiden vår, samler vi inn opplysningene som nettleseren din automatisk overfører til vår server. Disse opplysningene lagres midlertidig i en såkalt loggmappe.

Når du bruker nettsiden vår samler vi inn følgende opplysninger som vi av tekniske årsaker trenger for å kunne vise deg nettsiden og for at den skal være stabil og sikker, og som analyseres utelukkende for statistiske formål:

 • IP-adressen til datamaskinen
 • Dato og klokkeslett for tilgang
 • Navn og nettadresse til mappen som er vist
 • Hvilken nettside man kommer fra ("referrer URL")
 • Hvilke av den behandlingsansvarliges underdomener som er besøkt
 • Hvilken nettleser som er brukt og, når det er aktuelt, datamaskinens operativsystem og navnet på tilgangsleverandøren
 • Tilgangsstatus (http statuskode)

b. Rettslig grunnlag

Det rettslige grunnlaget for ovennevnte behandling av personopplysninger er nedfelt i art. 6 (1) (f) i GDPR. Behandlingen av ovennevnte personopplysninger er nødvendig for å kunne levere en nettside, og er dermed nødvendig for å ivareta vårt selskaps berettigede interesser.

c. Lagringstid for personopplysningene

Loggmappene som opprettes i forbindelse med bruken av nettsiden vil bli lagret i 14 dager og deretter slettet. Innsamling av personopplysninger og lagring i loggmapper er nødvendig for driften av nettsidene og for å sikre tjenestens stabilitet og kvalitet. Lengre lagring av personopplysningene kan forekomme i individuelle tilfeller, dersom dette er nedfelt i lov.

2. Bestillingsskjema

a. Behandling av personopplysninger – type og omfang

Skjemaet bruker en powermail-utvidelse. Opplysningene som legges inn i skjemaet videresendes til FUCHS per e-post. Disse opplysningene blir ikke lagret på nettserveren. Opplysningene som er nevnt under vil bli videresendt til vårt eksterne oljeanalyselaboratorium, Lubetrend (https://www.lubetrend.com). E-postadressen du bruker ved bestilling registreres i våre logger. Ved utfylling av skjemaet for nettportalen Lab Advisor Alert, legger brukeren inn følgende personopplysninger for å kunne benytte tjenesten:

 • Selskap
 • Anlegg (ikke obligatorisk)
 • Navn
 • E-post
 • Adresse
 • Postnummer
 • Sted
 • Land

b. Rettslig grunnlag

Grunnlag for behandling av personopplysningene som oppgis i skjemaet er erklæringen om samtykke som vises under, og som du gir av egen, fri vilje, i henhold til art. 6(1)(a) i GDPR:

Samtykkeerklæring
Jeg gir samtykke til at mine personopplysninger blir behandlet for at jeg skal kunne bruke nettportalen Lab Advisor Alert ved oljeanalyser. Jeg har lest og godtatt den gjeldende personvernerklæringen. Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket, noe som innebærer at jeg ikke lenger vil ha tilgang til tjenesten, ved å kontakte fse-alert@fuchs.com

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket til bruk av personopplysningene ved å sende en e-post til adressen som er oppgitt i punkt 1 over, eller ved å sende en e-post til personvernombudet (jfr. punkt 2 over), noe som vil påvirke fremtidige transaksjoner.

c. Lagringstid for personopplysningene

Personopplysningene (mottatt per e-post) vil bli slettet rutinemessig så snart årsaken til kommunikasjonen er bortfalt og lagring ikke lenger er nødvendig (f.eks. innen en måned etter at du har mottatt innloggingsopplysninger). 
Når det gjelder informasjon om hvordan Lubetrend behandler personopplysningene dine, henviser vi til Lubetrends personvernpolicy https://www.lubetrend.com/20180511_LubetrendWebsitePrivacyStatement.pdf.

3. Kontaktmuligheter på nettsiden

På nettsiden har du følgende ulike alternativer for kontakt via e-post:

Kundeservice, HR-avdeling, laboratorium og spesifikke medarbeidere som er oppført på nettsiden.

a. Behandling av personopplysninger – type og omfang

Alle brukere av nettsiden vår kan sende forespørsler eller meldinger til disse e-postadressene. Mottakeren vil svare på forespørslene/meldingene, basert på kontaktskjemaet du har benyttet, på e-post. Personopplysningene vi samler inn er begrenset til e-postkontoen du har brukt til å kontakte oss, samt eventuelle personopplysninger du gir oss i forespørselen/meldingen.

b. Rettslig grunnlag

Innsamling av personopplysninger er tillatt i henhold til art. 6 (1) (f) i GDPR, ettersom du og vårt selskap har en felles interesse av å komme i kontakt og kommunisere, samt at vårt selskap har en berettiget interesse for å behandle ovennevnte personopplysninger for at vi skal være i stand til å svare på forespørselen/meldingen. 

c. Lagringstid for personopplysningene

Hvor lenge de ovennevnte personopplysningene lagres, avhenger av hva som er årsaken til at du har tatt kontakt. Personopplysningene vil bli slettet rutinemessig så snart årsaken til kommunikasjonen er bortfalt og lagring ikke lenger er nødvendig (f.eks. så snart forespørselen/meldingen er behandlet/besvart).

4. APSIS abonnementsskjema

a. Behandling av personopplysninger – type og omfang

Med dette skjemaet kan du registrere deg for å motta FUCHS' nyhetsbrev og blogg, som publiseres med jevne mellomrom. Ved registrering ber vi om fornavn, etternavn og firmanavn samt e-postadresse, som vi deretter bruker for å sende ut nyhetsbrev. Når du klikker på dette blir personopplysningene dine videresendt til APSIS, som er vår partner for distribusjon av nyhetsbrev. Når du klikker på "Abonner"-knappen får du først en e-post som inneholder en lenke der du bekrefter at du ønsker å motta nyhetsbrev (dobbel bekreftelse eller "double opt-in"). Deretter kan du benytte deg av alle tilbud i nyhetsbrevene.

b. Rettslig grunnlag

Grunnlaget for behandling av personopplysningene som er oppgitt i skjemaet, er samtykket du gir i løpet av registreringsprosessen (dobbel bekreftelse) til å motta nyhetsbrev, som angitt i art. 6 (1) bokst. (a) i GDPR.

c. Lagringstid for personopplysningene

Du kan når som helst si opp abonnementet på nyhetsbrevet, noe som vil påvirke fremtidige transaksjoner, ved å klikke på "Avregistrer"-lenken som er finnes i alle nyhetsbrev. Vi vil da slutte å sende deg nyhetsbrev.

§ 5 Deling av data med tredjeparter

Vi deler data med tredjepart kun dersom:

 • Du har gitt oss uttrykkelig tillatelse til å gjøre det, i samsvar med art. 6 (1) setn. 1 bokst. a i GDPR
 • Vi er rettslig forpliktet til dette ifølge art. 6 (1) setn. 1 bokst. c i GDPR 
 • Dette er tillatt ifølge lov og er nødvendig i henhold til art. 6 (1) setn. 1 bokst. b i GDPR for at vi skal kunne oppfylle avtalen med deg
 • Vi er nødt til å dele personopplysningene ifølge art. 6 (1) setn. 1 bokst. f i GDPR for å ivareta en berettiget firmainteresse på vegne av FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS og det ikke er grunn til å anta at du har en tilsidesettende rett til at personopplysningene ikke skal bli delt med en tredjepart, som gir grunn til beskyttelse
 • Vi er nødt til å dele personopplysningene ifølge art. 6 (1) setn. 1 bokst. f i GDPR for å hevde, utøve eller forsvare en juridisk rettighet og det ikke er grunn til å anta at du har en tilsidesettende rett til at personopplysningene ikke skal bli delt med en tredjepart, som gir grunn til beskyttelse

§ 6 Bruk av cookies (informasjonskapsler)

a. Behandling av personopplysninger – type og omfang

Vi bruker cookies på nettsiden. Cookies er små tekstfiler som vi sender ut til nettleseren på maskinen/enheten din og som lagres der mens du beveger deg rundt på nettsidene. Noen av funksjonene på nettsiden kan ikke tilbys uten bruk av noen teknisk essensielle cookies. Andre cookies gjør oss i stand til å utføre ulike analyser.

Ved hjelp av cookies kan vi blant annet gjøre nettjenestene mer brukervennlige og effektive for deg, ved for eksempel å ta hensyn til hvordan du bruker nettsiden eller legge inn dine foretrukne innstillinger (f.eks. land og språk). I tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjon ved hjelp av cookies, samler de inn informasjonen direkte fra nettleseren din. Cookies forårsaker ingen skader på enheten. De kan ikke kjøre programmer og inneholder ikke virus.

Vi bruker cookies av typen midlertidige cookies ("session cookies"), en underkategori blant midlertidige cookies. Disse gjør det mulig å registrere sesjons-ID-en. Dermed kan ulike forespørsler fra nettleseren tilordnes en felles sesjon, slik at vi kan kjenne igjen enheten din neste gang du besøker nettsiden. De slettes automatisk med det samme du går ut av nettsiden(e). Du kan – selvsagt – besøke nettsiden uten at det blir brukt cookies. Dette kan imidlertid føre til begrensninger i tjenestene vi leverer. 

b. Tredjeparts cookies

YouTube-videoer
Vi bruker YouTube til å publisere videoer. Videoene er publisert i et privatlivsforbedret modus. Men som de fleste nettsteder bruker YouTube også informasjonskapsler for å samle inn informasjon om sine besøkende på nettstedet. YouTube bruker dette til å ta opp videostatistikk, forhindre svindel og forbedre brukervennlighet. Dette medfører også en forbindelse med Googles DoubleClick-nettverk. Start av videoen kan utløse ytterligere databehandlingsoperasjoner. Vi har ingen innflytelse på det. Ytterligere informasjon om databeskyttelse på YouTube finner du i personvernerklæringen på: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube. 

Informasjonskapsler for rettet markedsføring
Vi bruker tredjepartsinformasjonskapsler for å kunne rette relevante annonser til deg på andre nettsider, men også for ikke å overeksponere deg for samme annonse. Vi kan også bruke informasjonen for å finne lignende målgrupper basert på interesse og internettatferd. Disse informasjonskapslene bygger på unik identifikasjon av nettleseren og internettenheten.

c. Rettslig grunnlag 

På grunnlag av det tilsiktede formålet som er beskrevet over, følger det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger ved bruk av cookies av art. 6 (1) setn. 1 bokst. f i GDPR. Dersom du har gitt tillatelse til bruk av cookies som følge av en av våre meldinger på nettsiden ("cookie banner"), er lovligheten av bruken også basert på art. 6 (1) setn. 1 bokst. a i GDPR.

d. Lagringstid for personopplysningene 

Så snart opplysningene som overføres til oss via cookies ikke lenger er nødvendige for det ovennevnte formålet, blir de slettet. Mer omfattende og/eller langvarig lagring av opplysninger kan forekomme i enkelte tilfeller, dersom dette er nedfelt i lov.

e. Konfigurere innstillingene i nettleseren

De fleste nettlesere er forhåndsinnstilt til å godta cookies. Du kan imidlertid konfigurere nettleseren slik at den bare godtar visse cookies, eller ingen cookies i det hele tatt. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du kanskje ikke kan bruke alle funksjonene på nettsiden dersom cookies blir deaktivert i nettleserinnstillingene. Du kan også stille inn nettleseren slik at den sletter cookies som allerede er lagret i nettleseren. Dessuten kan du innstille nettleseren til å gi varsle deg før lagring av cookies. Ettersom funksjonaliteten i de ulike nettleserne kan variere, viser vi til hjelpemenyen i din aktuelle nettleser, der du finner konfigurasjonsmulighetene. 

Dersom du ønsker full oversikt over alle tilfeller der tredjeparter har tilgang til nettleseren din, anbefaler vi å installere en plug-in som er utviklet spesielt for dette formålet.

§ 7 Sporings- og analyseverktøy

Google Analytics
Vi bruker sporings- og analyseverktøy for å sikre kontinuerlig optimalisering og etterspørselsrettet utforming av nettsiden. Bruk av sporingsverktøy gjør det også mulig for oss å hente ut statistikk om de besøkendes bruk av nettsiden og å utvikle vårt nettilbud ytterligere på grunnlag av disse innsiktene. Ut fra disse interessene er bruken av sporings- og analyseverktøy som er beskrevet under, berettiget i henhold til art. 6 (1) setn. 1 bokst. f i GDPR. Det tilsiktede formålet med behandlingen av personopplysningene og dataene som behandles, kan utledes fra beskrivelsen av sporings- og analyseverktøyene som følger nedenfor.

Google Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Google LLC, CA 94043, USA (“Google”), blir brukt på denne nettsiden. Google Analytics bruker såkalte "cookies", tekstfiler som lagres på datamaskinen din og som gjør det mulig å analysere hvordan du bruker nettsiden. 

Informasjonen som samles inn av slike cookies – for eksempel tidspunkt, sted og hvor ofte du bruker nettsiden – overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Den klassiske bruken av Google Analytics utelukker ikke at andre personopplysninger enn IP-adressen blir samlet inn av cookies fra Google Analytics. For å sikre størst mulig sikkerhet for personopplysningene dine, gjennomfører FUCHS en uavhengig anonymisering av IP-adressene til dem som besøker nettsiden. Forkortelse av IP-adressene sikrer at det ikke kan etableres noen forbindelse til en enkeltperson som besøker nettsiden.

Vi gjør oppmerksom på at Google kan dele de innsamlede opplysningene med tredjeparter når dette er tillatt ved lov, eller dersom tredjepart behandler opplysningene på vegne av Google.

Opplysningene som samles inn ved hjelp av cookies, blir brukt av Google, på vegne av operatøren av nettsiden, for å analysere hvordan du bruker nettsiden, utarbeide rapporter om aktiviteter på nettsiden og levere flere tjenester til nettsideleverandøren vedrørende nettsiden og nettbruk. De innsamlede dataene lagres i 26 måneder.

Informasjonen som samles inn ved hjelp av cookies, overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Funksjonen for å anonymisere IP-adressene er aktivert på denne nettsiden, og dette innebærer at IP-adressene til Google-brukere i EUs medlemsstater eller andre avtaleparter i EØS, blir forkortet. Som nevnt ovenfor har FUCHS allerede iverksatt denne forkortingen av IP-adresser, for å sørge for høyest mulig sikkerhetsnivå. På vegne av operatøren av nettsiden bruker Google de innsamlede opplysningene til å analysere hvordan de besøkende bruker nettsiden, utarbeide rapporter om aktiviteter på nettsiden og levere flere tjenester til nettsideleverandøren i forbindelse med nettsiden og nettbruk.

Du kan unngå at opplysningene dine blir lagret ved hjelp av cookies ved å aktivere de aktuelle innstillingene i nettleseren, men du vil da få beskjed om at du, dersom du gjør dette, kanskje ikke vil kunne bruke alle funksjonene på nettsidene fullt ut. Brukerne kan også hindre at opplysninger som produseres av en cookie i forbindelse med bruk av nettsiden (inklusive IP-adresse) blir samlet inn og behandlet av Google ved å laste ned og installere en plug-in fra lenken under. Den aktuelle lenken er: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Dette er en plug-in som hindrer at informasjon om ditt besøk på nettsiden videresendes til Google Analytics. Den hindrer ikke at andre parter gjennomfører en analyse.

APSIS One
We use APSIS One to analyse website behaviour of visitors for the purpose of improving our services, providing adaptive web content and serving tailored marketing.
Learn more.

§ 8 Plug-ins

Shariff solution

1. Facebook og LinkedIn

Nettsiden inneholder sosiale plug-ins for de sosiale nettverkene "Facebook" (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, USA) og "LinkedIn" (LinkedIn Headquarters 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043). Det er mulig at personopplysninger om dem som besøker nettsiden kan bli samlet inn gjennom slike plug-ins og videresendt og knyttet opp mot den aktuelle tjenesten.

FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS samler ikke selv inn noen personopplysninger via sosiale plug-ins eller bruk av disse. For å hindre at personopplysninger videresendes til tjenesteleverandøren i USA uten at brukeren er klar over dette, bruker vi den såkalte Shariff Solution på nettsiden. Dette sørger for at sosiale plug-ins kun vises som grafikk på nettsiden. Grafikken inneholder en lenke til nettsiden til den aktuelle plug-in-leverandøren. Du videresendes til leverandørens tjeneste kun dersom du klikker på grafikken. Denne løsningen sørger for at personopplysninger ikke automatisk videresendes til leverandørene av de aktuelle sosiale plug-ins når du besøker nettsiden vår. Dersom du klikker på grafikken til en sosial plug-in, kan opplysninger bli videresendt til og lagret av de aktuelle leverandørene. Dersom du ikke klikker på grafikken overføres det ingen opplysninger mellom deg og leverandøren av en aktuell sosial plug-in. 

Når du har klikket på en sosial plug-in får den gjeldende leverandøren melding om at du har besøkt den aktuelle siden på nettsiden vår. Vi gjør oppmerksom på at du ikke trenger å ha en brukerkonto i den aktuelle tjenesten, og du behøver heller ikke å være innlogget for at dette skal skje. Men dersom du har en brukerkonto hos den aktuelle tjenesteleverandøren og allerede er innlogget når du besøker nettsiden, vil opplysningene som samles inn av en sosial plug-in knyttes direkte til kontoen din. Dersom du ikke ønsker at opplysningene skal knyttes til profilen din hos tjenesteleverandøren, må du logge ut av brukerkontoen din før du klikker på en sosial plug-in.

Vi gjør oppmerksom på at FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS ikke har noen innflytelse på om, og i hvilken grad, de aktuelle tjenesteleverandørene samler inn personopplysninger. Vi kjenner ikke omfanget, formålet eller lagringstiden for de innsamlede personopplysningene. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at man må regne med at i det minste IP-adresse og informasjon om enheten blir samlet inn og brukt av sosiale plug-ins. Det er også mulig at de aktuelle tjenesteleverandørene bruker cookies.

Vennligst les informasjonen om personvern direkte på nettsiden til de aktuelle tjenestene, for å avdekke omfanget og formålet for innsamlingen av personopplysninger hos hver enkelt tjeneste, samt hvordan opplysningene blir behandlet og brukt. Der finner du også informasjon om hvilke rettigheter du har i forbindelse med personopplysningene, og om innstillinger for å beskytte personopplysningene der.

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA

LinkedIn Inc., LinkedIn Headquarters 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

2. XING

Det benyttes en knapp for "XING"-nettverket på nettsiden. Når du klikker på denne knappen, opprettes det raskt forbindelse fra nettleseren til serverne hos XING AG (heretter: XING), som leverer funksjonen til "XING-knappen". XING lagrer ingen av personopplysningene dine som følge av at du går inn på denne nettsiden. XING lagrer ingen IP-adresser. Det gjøres heller ingen analyse av brukeratferden din ved bruk av cookies i forbindelse med "XING-knappen". Du kan lese den gjeldende informasjonen om personvern i forbindelse med "XING-knappen" samt ytterligere informasjon på denne nettsiden:

For dataoverføring til USA kan det ikke være noen passende garantier for øyeblikket. Det er begrensninger på beskyttelsen av personopplysninger som følge av at sikkerhetsmyndigheter i henhold til amerikansk lov kan få tilgang til data som overføres fra EU til USA og kan bruke dem uten begrensning i den grad det er absolutt nødvendig. Som vedkommende er det mulig du ikke kan ta rettslige skritt mot slik bruk selv om du ikke er statsborger i USA.

§ 9 Lenker

Nettsiden vår inneholder såkalte lenker til andre leverandørers nettsider. Dersom du klikker på disse lenkene, sendes du direkte videre fra nettsiden vår til andre leverandørers nettside. Dette ser du blant annet ved at nettadressen blir endret. FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS har ingen innflytelse på innhold eller utforming av nettsidene til disse andre leverandørene. Det er derfor naturlig at tryggheten som gis i denne personvernerklæringen ikke gjelder leverandørenes nettsider. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med hvordan personopplysningene dine behandles av disse organisasjonene ved å gå direkte inn på deres nettside.

§ 10 De registrertes rettigheter

GDPR har gitt deg som registrert følgende rettigheter i forbindelse med behandling av personopplysninger:

 • Art. 15 i GDPR gir deg rett til å få vite hvilke personopplysninger vi behandler om deg. I særdeleshet kan du kreve å få vite til hvilke formål vi behandler personopplysninger om deg; kategorier av personopplysninger; kategorier av mottakere som opplysningene har blitt eller kommer til å bli presentert for; planlagt lagringstid for personopplysningene; at det eksisterer en rett til å korrigere, slette, begrense eller motsette seg behandlingen; at det eksisterer klagerett; kilden til personopplysninger om deg dersom de ikke er samlet inn av oss; hvorvidt opplysningene vil bli overført til en tredjestat eller internasjonale organisasjoner; og hvorvidt opplysningene velges ut på grunnlag av en automatisert beslutningsprosess eller profilering, med relevant informasjon om detaljene i denne prosessen der dette er aktuelt.
 • Art. 16 i GDPR gir deg rett til å kreve umiddelbar korrigering eller komplettering av personopplysningene vi har om deg.
 • Art. 17 i GDPR gir deg rett til å kreve at personopplysninger vi har om deg, blir slettet, på betingelse av at det ikke er nødvendig å behandle dem for å utøve rett til ytrings- og informasjonsfrihet, for å oppfylle en rettslig forpliktelse, av hensyn til offentlige interesser eller for å hevde, utøve eller forsvare rettslige krav.
 • Art. 18 i GDPR gir deg rett til å kreve at behandlingen av personopplysningene begrenses når du bestrider opplysningenes nøyaktighet; når behandlingen er ulovlig; eller når vi ikke lenger trenger opplysningene, men du motsetter deg at de slettes fordi du trenger dem for å hevde, utøve eller forsvare rettslige krav. Du har også rettigheten som er angitt i art. 18 i GDPR dersom du motsetter deg behandling i henhold til art. 21 i GDPR.
 • Art. 20 i GDPR gir deg rett til å kreve å motta personopplysningene du har utlevert til oss i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format, eller du kan kreve at de videresendes til en annen behandlingsansvarlig.
 • Art. 7 (3) i GDPR gir deg rett til når som helst å trekke tilbake samtykket du har gitt oss. Konsekvensen av dette er at vi i fremtiden ikke kommer til å fortsette å behandle personopplysninger basert på dette samtykket.
 • Art. 77 i GDPR gir deg rett til å klage til en tilsynsmyndighet. Kontaktopplysninger til tilsynsmyndigheten som er ansvarlig for vårt selskap er:

Datatilsynet
P.O. Box 8177 Dep
0034 Oslo

Telefon: +47 22 39 69 00
Faks: +47 22 42 23 50
E-mail: postkasse@datatilsynet.no
Website: https://www.datatilsynet.no

§ 11 Rett til å protestere

Når personopplysningene dine blir behandlet på grunnlag av rettmessige interesser, gir art. 6 (1) setn. 1 bokst. f i GDPR deg rett, i henhold til art. 21 i GDPR, til å protestere på behandlingen av personopplysningene dine, der det finnes grunn til å gjøre dette ut fra din spesifikke situasjon, eller at du har motsatt deg direkte markedsføring. Ved direkte markedsføring har du en generell rett til å protestere, som vi må rette oss etter uten behov for begrunnelse

§ 12 Datasikkerhet og backup

Vi forplikter oss til å beskytte ditt personvern og behandle personopplysningene dine med den ytterste konfidensialitet. For å unngå manipulering, tap eller misbruk av personopplysningene vi har lagret om deg, har vi iverksatt omfattende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som kontrolleres og oppdateres rutinemessig i tråd med den teknologiske utviklingen. Dette omfatter bruk av anerkjente krypteringsmetoder (SSL eller TLS). På grunn av internetts struktur må vi imidlertid gjøre oppmerksom på at personvernreglene og de ovennevnte sikkerhetstiltakene ikke nødvendigvis blir fulgt av andre mennesker eller institusjoner som ikke kommer inn under vårt ansvarsområde. I særdeleshet kan ukrypterte data – f.eks. dersom de sendes i en e-post – leses av tredjepart. Dette har vi ingen teknisk innflytelse på. Det er brukerens ansvar å beskytte opplysninger som han/hun får utlevert mot misbruk, ved hjelp av kryptering eller en annen metode.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål, adressen er oppgitt i punkt 1.

FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS

Kundeservice
21 99 59 50
Åpningstider:

Man-Fre: 08:00 - 15:00