Hopp til innholdet

En nøktern gründer

FUCHS sin historie gjenspeiler det ustoppelige pågangsmotet til Rudolf Fuchs, som bare var 21 år gammel da han startet bedriften. Han nektet å la seg stanse av den verdensomspennende økonomiske krisen og startet bedriften «RUDOLF FUCHS» i Mannheim i Tyskland i mai 1931. Krisen betydde imidlertid at det ble en nøktern start. Et avlukke på slakteriet i Mannheim ble bedriftens første tilholdssted. Der fylte Rudolf Fuchs kanner med «Guaranteed Pennsylvania Motor Oil», merket dem med navnet PENNA PURA og solgte dem til transportselskaper ved havnen i Mannheim.
Helt fra starten av la han stor vekt på å være fleksibel og respondere raskt på kundenes behov. For eksempel var ikke Rudolf Fuchs redd for å kaste seg på sykkelen for å levere en oljekanne på den andre siden av Mannheim hvis en kunde trengte den med en gang. Siden den gang er sykkelen erstattet med andre transportmidler, men kundene og deres behov står fortsatt i sentrum for alt vi gjør.

Mannheim havn – her solgte Rudolf Fuchs varene sine til forskjellige transportselskaper.

Selskapets grunnlegger Rudolf Fuchs.

PENNA PURA – selskapets første varemerke.

Et dristig sprang: fra salg til produksjon

Salgstallene hos RUDOLF FUCHS skjøt i været. FUCHS sin firmasykkel ble erstattet med en personbil. De første medarbeiderne i støttefunksjoner ble ansatt. Produktutvalget vokste gradvis og omfattet snart et tjuetalls artikler, fortsatt inkludert smørefett til høyvogner og hovsalve til hester. Men Rudolf Fuchs nøyde seg ikke med å importere varer og kjøpe inn spesialprodukter.
I 1936 lyktes han med å utvikle sine første egne produkter: girkasseolje til sommer- og vinterbruk, produsert etter bransjens standardoppskrifter.
I 1937 kjøpte Rudolf Fuchs en byggeklar tomt på Friesenheimer Insel, som fremdeles er hovedkontorets adresse. De ansatte sto selv for gravearbeidene under kyndig ledelse av bedriftssjefen. Innvielsen av nybygget i 1939 markerte også oppstarten av selskapets egen produksjon. Rudolf Fuchs utarbeidet selv de første håndskrevne oppskriftene og instruksjonene for produksjonen.

 

Den eldste prislisten fra RUDOLF FUCHS.

Den første tankvognen med reklame for selskapet.

FUCHS sin første lastebil.

Vanskelige år

Utbruddet av andre verdenskrig preget FUCHS. Innen januar 1939 hadde importen av den viktige motor- og sylinderoljen fra Pennsylvania stanset helt opp. Snart opphørte også leveransene fra andre leverandører. I tillegg til leveringsproblemer var det også mangel på personell. De fleste mennene i FUCHS sin arbeidsstyrke ble innkalt til militæret. Siden trafikk- og fraktselskapene som tidligere hadde vært de største forbrukerne av FUCHS produkter nå måtte kutte i virksomheten og stille flåten sin til disposisjon for militæret, måtte Rudolf Fuchs skaffe seg nye kunder. Disse fant han i industrien. Målet ble nå å utvikle nye oljeprodukter for industrien. Det var ikke alltid enkelt, men FUCHS sin fleksibilitet skulle vise seg å lønne seg. Hvis det ikke fantes egnede smøremidler, utviklet FUCHS et nytt produkt på rekordtid.Fokus på utvikling: den første kjemikeren

I dag er et teknologisk avansert, prosessorientert og helhetlig utvalg av smøreprodukter blant FUCHS sine sentrale suksessfaktorer. Vi har et globalt nettverk av fageksperter og oppfyller kundenes behov og forventninger ved å effektivt utnytte ekspertisen som ligger i dette nettverket. Grunnlaget ble lagt i 1946 da selskapet ansatte sin første kjemiker. I dag har vi over 500 ingeniører og vitenskapsfolk som arbeider med mer enn 600 prosjekter innenfor forskning og utvikling, fordelt på 22 laboratorier verden over. Dette sikrer at vi kan tilby teknologisk avanserte smøremidler av høy kvalitet, alt fra standardprodukter til skreddersydde løsninger.

Håndskrevet oppskrift på kulelagerfett.

Selskapets første laboratorium.

FUCHS forsto tidlig hvor viktig forskning og utvikling var for å kunne hevde seg blant produsentene av smøremidler og spesialprodukter.

Raskt på banen: FUCHS Lubricants tar motorsporten med storm

Rudolf Fuchs forsto tidlig hvilke muligheter som lå i reklame i motorsport- og racingmiljøet. Etter andre verdenskrig ble FUCHS, som en av de første smøremiddelprodusentene, sponsor for en motorsport i rivende utvikling. I 1948 startet de også sin egen løpsservice, og snart var FUCHS sitt serviceteam å se på alle kjente løpsbaner. Berømte førere sverget til PENNA PURA racingolje, RC.

En ny epoke

Manfred Fuchs sin store lidenskap var kunst. Faren hans, FUCHS grunnlegger Rudolf Fuchs oppfordret ham imidlertid til å studere et praktisk fag. I stedet for å begynne på kunstakademiet valgte han derfor å studere forretningsledelse ved universitetet i Mannheim i 1958. Bare ett år senere døde imidlertid Rudolf Fuchs, noe som var et hardt slag for familien. Sønnen tok over ansvaret for familiebedriften. Ved siden av studiene gikk han i lære i selskapet. Etter å ha blitt uteksaminert overtok Manfred Fuchs ledelsen i 1963, bare 24 år gammel. Kreativiteten hans skulle vise seg å bli en stor fordel i denne nye rollen: På bare tjue år omskapte han virksomheten fra å være en regional bedrift til å bli en global aktør i smøremiddelbransjen. Med nærmere førti oppkjøp rundt om i verden skulle han sette visjonen om et globalt selskap ut i livet på bare noen år.

 Tettere på forbrukerne: et første skritt på vei mot et globalt selskap

Utover 60-tallet fortsatte stadig FUCHS å vokse, også utenfor Tysklands grenser. De første utenlandske datterselskapene ble opprettet i Frankrike og Spania i 1968. Deretter gikk utviklingen fort. Nye datterselskaper fulgte snart etter i Østerrike, Sverige og Italia. Men FUCHS etablerte seg også utenfor Europa, blant annet i Brasil. I 1981 fikk FUCHS også en fot innenfor i Australia og USA. Selskapet så dessuten tidlig viktigheten av være til stede på det asiatiske markedet. I 1985 ble FUCHS et av de første tyske selskapene som inngikk en avtale om fellesforetak i Kina. Det skulle bli forløperen til det første produksjonsanlegget i Yingkou. I dag er FUCHS å finne overalt der de mer enn 100 000 kundene våre trenger oss, i over 50 land verden rundt.Gründervisjon: FUCHS går på børs

For å skape det nødvendige økonomiske fundamentet for de mange ekspansjonene besluttet Manfred Fuchs sammen med moren og de to søstrene sine i 1985 å sende selskapet på børs. Familien skulle imidlertid beholde stemmemajoriteten også i fremtiden. Det ble derfor i første omgang utstedt preferanseaksjer. Aksjene ble utstedt og solgt til allmennheten med en tegningskurs på 100 tyske mark per aksje pålydende 50 mark. Det var en betydelig overtegning. Aksjene ble godkjent for omsetning og offisiell notering på børsene i Frankfurt og Stuttgart fra 30. januar 1985. I løpet av året som fulgte, gikk FUCHS også på børs med ordinære aksjer. Majoriteten av de stemmeberettigede aksjene forble imidlertid i Fuchs-familiens eie, også etter flere forhøyelser av aksjekapitalen de påfølgende årene deltok alltid familien. Med en børsnotert verdi på rundt 6 milliarder euro er FUCHS PETROLUB i dag en av de mest verdifulle og ettertraktede aksjene på den tyske MDAX-indeksen. I løpet av de 20 siste årene har aksjonærene opplevd en verdiøkning på rundt 9 000 prosent.

Ledelsen og familien da selskapet gikk på børs med preferanseaksjer på Frankfurt-børsen.

Eldre aksjebrev fra FUCHS (ordinær aksje).

FUCHS sitt børsnoteringsdokument.

Neste generasjon: Stefan Fuchs tar over

Etter å ha loset selskapet gjennom 41 års utvikling, fra regional smøremiddelprodusent til global markeds- og teknologileder, forlot Dr. Manfred Fuchs selskapets styre og overlot plassen sin til sønnen Stefan. Stefan Fuchs tok som tredje generasjon Fuchs over ledelsen av konsernet 1. januar 2004. Før han tiltrådte i stillingen som 35-åring, hadde han fullført studier i forretningsadministrasjon og arbeidet to år i revisjonsbransjen og tre år i FUCHS i Nord- og Sør-Amerika. I 1999 gikk han inn i selskapets styre, der han fikk ansvar for den europeiske virksomheten. Manfred Fuchs gikk etter hvert inn i bedriftsforsamlingen, der han ble sittende som nestleder til 2017.Visjonære investeringer: FUCHS gjør sine største investeringer noensinne 

For å kunne videreføre en bærekraftig og lønnsom vekst lanserte FUCHS i 2016 det største investeringsprogrammet i selskapets historie. Fra 2016 til 2018 investerte selskapet rundt 300 millioner euro i utvidelser av eksisterende fabrikker og bygging av nye produksjonsanlegg rundt om i verden. For eksempel ble det bygd nye smøremiddelfabrikker i USA og Sør-Afrika. Det ble også bygd nye produksjonsanlegg i Australia og Sverige. I Wujiang i Kina åpnet konsernet et produksjonsanlegg for intelligente smøremidler. I tillegg ble det asiatiske hovedkontoret og forsknings- og utviklingssenteret i Shanghai betydelig utvidet og modernisert. Investeringene i organisk vekst fortsatte de påfølgende årene med gjennomsnittlig 100 millioner euro per år. Av nyere eksempler kan vi nevne byggingen av et nytt polyureaanlegg i tyske Kaiserslautern og et nytt kontorbygg ved anlegget i Mannheim.

Det topp moderne anlegget i Fors, Sverige oppfyller bransjens strengeste krav til kvalitet, sikkerhet og miljø.

Det nye anlegget i Australia er i stor grad digitalisert og har blant annet automatisk hurtigfylling og korrosjonsresistente rør og tanker.

I tillegg til polyureaanlegget ble Kaiserslautern-anlegget utvidet med et nytt høydelager, to produksjonshaller og nye kontorer.

Starten på en ny reise: FUCHS2025

Selvkjørende biler, e-mobilitet, nye digitale forretningsmodeller og behovet for en bærekraftig virksomhet - for å møte på disse utfordringene iverksatte selskapet i 2018 FUCHS2025, et initiativ som skal ta for seg forhold som kultur, strategi og struktur. Målsettingen er å styrke og samkjøre organisasjonen globalt, slik at visjonen om «Being First Choice», å bli førstevalget – både for kunder, forretningspartnere, investorer og fremtidige ansatte kan bli virkelighet.

Nye løsninger krever nye driftsmetoder, og nye driftsmetoder krever en ny tilnærming og vilje til å tenke nytt.

Seks strategiske prinsipper danner grunnlaget for FUCHS2025-strategien. Dette er de ledende prinsippene for å nå vår visjon for FUCHS2025.

FUCHS velger å se på disse utfordringene som en mulighet. Vi vil derfor frigjøre oss fra gamle tankemønstre og betrakte dem med friske øyne – den holdningen hjelper oss å samkjøre strategi, struktur og kultur på en hensiktsmessig måte.

Kundeservice
21 99 59 50
Åpningstider:

Man-Fre: 08:00 - 15:00