Hopp til innholdet

Samsvar

Som et globalt smøremiddelkonsern med virksomhet på ulike forretningsområder, møter FUCHS hele tiden konkurranse. Og vi møter denne konkurransen uten å nøle. For oss er fair konkurranse grunnlaget for uavhengighet og fremgang, det gir oss muligheter og utviklingspotensial i markedet.

Alle FUCHS-medarbeidere må følge gjeldende lover. Ledelsen og medarbeiderne må uten unntak følge de respektive gjeldende lover, retningslinjer og sosiale standarder i sitt arbeid, uavhengig av om reglene er overstatlige eller lokale. Lovbrudd kan skade vårt omdømme, det svekker vår markedsposisjon og kan påføre selskapet økonomisk tap.

I 2004 lanserte FUCHS  et sett etiske retningslinjer, Code of Conduct, som blant annet fastslår prinsippene for fair konkurranse, transparens og troverdighet. Ansvaret for selskapsledelse og samsvar er lagt direkte til styret. Systemet for Samsvarsstyring for FUCHS  omfatter en samsvarssjef og en samsvarsorganisasjon som støtter og gir råd til våre medarbeidere over hele verden. Hver lokalenhet tildeles en samsvarsansvarlig (Compliance Officer).

Selskapets Etiske retningslinjer som ble utgitt på nytt i 2022 og retningslinjene som gjelder for de viktigste samsvarsområdene, som omfatter, men ikke er begrenset til, anti-korrupsjon og konkurranse, utgjør en bindende handlingsramme som skal garantere at alle til enhver tid følger loven og opptrer i samsvar med etiske prinsipper. I tillegg til dette initiativet kommer informasjons- og opplæringstiltak, kontinuerlig analyse og tiltak ved brudd av samsvarsbestemmelsene, en hjelpetelefon, regelmessig samsvarsrapportering og en egen samsvarsrevisjon.


FUCHS Compliance Communication

Med effekt fra 15. september 2014 har FUCHS  lansert et nettbasert rapporteringssystem som kalles FUCHS Compliance Communication. Systemet er basert på standardløsningen fra leverandøren Business Keeper AG og oppfyller de strengeste IT-sikkerhetsstandarder. Her kan brukeren beskrive sine observasjoner i detalj og føre dialog med samsvarsansvarlig. Hvis brukeren ønsker det, kan han/hun være helt anonym gjennom hele prosessen.

Brukerne kan være sikre på at FUCHS ikke har noen interesse i å dokumentere personopplysninger. Det finnes ingen lenke til rapporteringssystemet på nettsiden, og det kan dermed ikke spores. For å komme inn på FUCHS' Compliance Communication-system, kopierer du nettadressen (URL) nedenfor inn i nettleseren:

https://www.bkms-system.net/FUCHS-Compliance-Communication

Kundeservice
21 99 59 50
Åpningstider:

Man-Fre: 08:00 - 15:00