Hopp til innholdet

RIVOLTA B.W.K.

Et løsningsmiddelfritt, vannbasert og kraftig rengjøringsmiddel klar til bruk. Anbefales for oppløsning av olje, pasta, fett, voksrester, prosessvæsker etc. på mekanisk utstyr, malte overflater, høypolerte overflater, plastmaterialer, etc. i alle typer industrielle aktiviteter. Også i næringsmiddelindustrien da den er NSF A1-registrert.

The benefits at a glance

 • Removes stubborn dirt
 • Ready to use
 • Not subject to labellling under CLP
 • NSF-A1 listed
 • Free of dyes, fragrances and preservatives
 • Solvent-free
 • Versatile

Properties

Rivolta B.W.K. is a ready-to-use and solvent-free cleaning agent to remove stubborn dirt of water resistant surfaces. Our product is based on a combination of highly effective and modern substances which are able to remove various stubborn dirt and other residues and can be used for can be used for a multitude of applications. B.W.K. distinguishes itself by its good solvent characteristics for lubricants and pastes, oils, wax and bitumen residues and processing fluids that are difficult to remove.

Fields of Application

Rivolta B.W.K. applies equally throughout the industry, in workshops, craft and commercial enterprises to clean machinery, workshop equipment, washable walls, painted surfaces, all highly polished, shiny surfaces as well as plastics and many more. Because of the NSF-A1 registration B.W.K. is the ideal product for cleaning tasks in all sectors of the food industry. 

To remove

 • oils
 • pastes
 • greases
 • wax residues
 • processing fluids
 • etc.

Material compatibility

Due to its very good material compatibility Rivolta B.W.K. cleans gently and effectively a wide variety of surfaces, such as stainless steel, aluminum, chrome, glass, ceramics, plastics and rubber.

Processing instructions

Please spray Rivolta B.W.K. onto the contamination, allow it to act briefly and then pick up with an absorbent cloth. If necessary, rinse with clear water.

Storage instructions

Rivolta B.W.K. should be stored at temperatures between +10°C to +20°C. At higher temperatures (approx. +30°C) the liquid can turn slighlty cloudy. This is reversible and does not effect the quality, stability or cleaning power of B.W.K..

Bransjer

 • Næringsmidler
 • Maskineri, utstyr
 • Gruvearbeid, bergverk, utforskning
 • Andre industrier
 • Kraftproduksjon
 • Stål, metaller
Merk

Informasjonen på denne nettsiden bygger på den erfaringen og kunnskapen som FUCHS-konsernet besitter når det gjelder utvikling og produksjon av smøremidler og formidler den nyeste produktkunnskapen på området. Ytelsen for våre produkter påvirkes av en rekke faktorer, særlig bruksområde, hvordan produktet brukes, miljøet der produktet skal brukes, forbehandlingen av komponentene, eventuelle forurensninger osv. Vi kan derfor ikke gi noen generelle uttalelser om produktenes funksjonalitet. Produktene våre må ikke brukes i fly- eller romfarkoster eller i deler som inngår i slike farkoster. Dette gjelder imidlertid ikke dersom produktene kan fjernes igjen før komponentene monteres i et fly eller en romfarkost. Informasjonen som gis her inneholder generelle retningslinjer som ikke er bindende fra vår side. Vi gir ingen garantier, verken uttrykkelige eller underforståtte, for produktenes egenskaper eller deres egnethet for et bestemt bruksområde. Før du bruker produktene, anbefaler vi derfor at du kontakter en tekniker ved FUCHS for å få råd om hvordan produktet skal brukes under rådende forhold for å fungere optimalt. Ansvaret for å teste produktenes egnethet for formålet og bruke dem på korrekt måte påhviler brukeren. Vi arbeider kontinuerlig med å videreutvikle våre produkter. Vi forbeholder oss derfor rett til når som helst og uten forvarsel å gjøre endringer i produktsortimentet, produktene og produksjonsprosessene, samt i innholdet på dette nettstedet, forutsatt at det ikke foreligger en særskilt kundeavtale som stipulerer noe annet.

Kontakt oss
Navn
Kundeservice
Telefon
21 99 59 50
Kundeservice
21 99 59 50
Åpningstider:

Man-Fre: 08:00 - 15:00