Hopp til innholdet

RENOLIN MPG 5 mix 30

Produktet anbefales for alle sirkulasjonssystemer som er beregnet på å transportere varme til oppvarming, kjøling eller frostvæske. På grunn av den lave toksisiteten er produktet spesielt godt egnet for bruk i matproduksjon.

Description
RENOLIN MPG 5 mix 30 is a ready-to-use industrial coolant with a concentration of 30% monopropyleneglycol.

The product is pre-mixed and optimized for long-term use and contains an extremely good corrosion protection. In order to ensure long-term lifetime of the product, de-ionized water has been used to dilute the product.

Application
RENOLIN MPG 5 mix 30 has been specifically developed for use as a spindle coolant in CNC machinery. The product is recommended for all circulating systems transporting heat, either for heating or cooling purposes. The product also provides frost protection.

Low toxicity makes RENOLIN MPG 5 mix 30 an excellent choice for usage within the food processing industry.

Advantages / Benefits

  • Excellent corrosion protection
  • Very good cooling capacity
  • Long lifetime
  • Free from silicates, nitrates and phosphates
  • Low toxicity

Handling and storage
Store product indoors at a temperature of 5 – 30 °C. Keep out of the reach of children. Please do not use galvanized containers for storage as they may corrode. Avoid skin contact. In the event of contact with skin, wash with soap and water. Dispose of used oil at a recycling station or equivalent. Safety data sheets are available on www.fuchs.com/no or supplied on request.

Bransjer

-
Merk

Informasjonen på denne nettsiden bygger på den erfaringen og kunnskapen som FUCHS-konsernet besitter når det gjelder utvikling og produksjon av smøremidler og formidler den nyeste produktkunnskapen på området. Ytelsen for våre produkter påvirkes av en rekke faktorer, særlig bruksområde, hvordan produktet brukes, miljøet der produktet skal brukes, forbehandlingen av komponentene, eventuelle forurensninger osv. Vi kan derfor ikke gi noen generelle uttalelser om produktenes funksjonalitet. Produktene våre må ikke brukes i fly- eller romfarkoster eller i deler som inngår i slike farkoster. Dette gjelder imidlertid ikke dersom produktene kan fjernes igjen før komponentene monteres i et fly eller en romfarkost. Informasjonen som gis her inneholder generelle retningslinjer som ikke er bindende fra vår side. Vi gir ingen garantier, verken uttrykkelige eller underforståtte, for produktenes egenskaper eller deres egnethet for et bestemt bruksområde. Før du bruker produktene, anbefaler vi derfor at du kontakter en tekniker ved FUCHS for å få råd om hvordan produktet skal brukes under rådende forhold for å fungere optimalt. Ansvaret for å teste produktenes egnethet for formålet og bruke dem på korrekt måte påhviler brukeren. Vi arbeider kontinuerlig med å videreutvikle våre produkter. Vi forbeholder oss derfor rett til når som helst og uten forvarsel å gjøre endringer i produktsortimentet, produktene og produksjonsprosessene, samt i innholdet på dette nettstedet, forutsatt at det ikke foreligger en særskilt kundeavtale som stipulerer noe annet.

Kontakt oss
Navn
Kundeservice
Telefon
21 99 59 50
Kundeservice
21 99 59 50
Åpningstider:

Man-Fre: 08:00 - 15:00