Hopp til innholdet

RENOLIN MPG 5 MIX 30

Beskrivelse

RENOLIN MPG 5 MIX 30 er en «klar til bruk» industriell kjølevæske med en konsentrasjon på 30% monopropylenglykol. RENOLIN MPG 5 MIX 30 er forhåndsblandet og optimalisert for langvarig bruk og inneholder en ekstremt god korrosjonsbeskyttelse. For å sikre RENOLIN MPG 5 MIX 30 langsiktig levetid er avionisert vann blitt brukt til å fortynne produktet.

Bruksområder

RENOLIN MPG 5 MIX 30 er spesielt utviklet for bruk som spindelkjølevæske i CNC-maskiner. RENOLIN MPG 5 MIX 30 anbefales for alle sirkulerende systemer som transporterer varme, enten for oppvarming eller kjøling. Produktet gir også god frostbeskyttelse. Lav toksisitet gjør RENOLIN MPG 5 MIX 30 til et utmerket valg for bruk i næringsmiddelindustrien.

Egenskaper og fordeler

  • Utmerket korrosjonsbeskyttelse
  • Meget god kjølekapasitet
  • Lang levetid
  • Fri for silikater, nitrater og fosfater
  • Lav toksisitet

Håndtering og oppbevaring

RENOLIN MPG 5 MIX 30 oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke bruk galvaniserte beholdere til lagring, da de kan korrodere. Unngå hudkontakt. Ved kontakt med hud, vask med såpe og vann. Brukt RENOLIN MPG 5 MIX 30 skal leveres til gjenvinningsanlegg eller tilsvarende. HMS-datablader er tilgjengelige på www.fuchs.com/no eller kan fås på forespørsel.

Bransjer

-
Merk

Informasjonen på denne nettsiden bygger på den erfaringen og kunnskapen som FUCHS-konsernet besitter når det gjelder utvikling og produksjon av smøremidler og formidler den nyeste produktkunnskapen på området. Ytelsen for våre produkter påvirkes av en rekke faktorer, særlig bruksområde, hvordan produktet brukes, miljøet der produktet skal brukes, forbehandlingen av komponentene, eventuelle forurensninger osv. Vi kan derfor ikke gi noen generelle uttalelser om produktenes funksjonalitet. Produktene våre må ikke brukes i fly- eller romfarkoster eller i deler som inngår i slike farkoster. Dette gjelder imidlertid ikke dersom produktene kan fjernes igjen før komponentene monteres i et fly eller en romfarkost. Informasjonen som gis her inneholder generelle retningslinjer som ikke er bindende fra vår side. Vi gir ingen garantier, verken uttrykkelige eller underforståtte, for produktenes egenskaper eller deres egnethet for et bestemt bruksområde. Før du bruker produktene, anbefaler vi derfor at du kontakter en tekniker ved FUCHS for å få råd om hvordan produktet skal brukes under rådende forhold for å fungere optimalt. Ansvaret for å teste produktenes egnethet for formålet og bruke dem på korrekt måte påhviler brukeren. Vi arbeider kontinuerlig med å videreutvikle våre produkter. Vi forbeholder oss derfor rett til når som helst og uten forvarsel å gjøre endringer i produktsortimentet, produktene og produksjonsprosessene, samt i innholdet på dette nettstedet, forutsatt at det ikke foreligger en særskilt kundeavtale som stipulerer noe annet.

Kontakt oss
Navn
Kundeservice
Telefon
21 99 59 50
Kundeservice
21 99 59 50
Åpningstider:

Man-Fre: 08:00 - 15:00