Hopp til innholdet

CASSIDA GREASE GTM 2

Description

CASSIDA GREASE GTM 2 is a water resistant extreme pressure lubricant specially developed for the grease lubrication of machinery in the food and beverage processing and packaging industry. It is based on a calcium sulphonate complex thickener, synthetic base fluids and selected additives chosen for their ability to meet the stringent requirements of the food and beverage industry. Registered by NSF (Class H1) for use where there is potential for incidental food contact. Produced according to FLT Quality Standards, in facilities where HACCP audit and Good Manufacturing Practice have been implemented and form part of the quality and hygiene management systems ISO 9001 and ISO 21469.

Performance Features

 • Excellent extreme pressure and anti-wear properties
 • Superior mechanical stability particularly in the presence of heat and water
 • Excellent corrosion prevention properties
 • Enhanced resistance to water washout
 • High dropping point
 • Neutral odour and taste

Applications

 • Lubrication of electric motors, pumps, conveyors, mixers, gear units and bearings
 • Medium speed bearings operating under adverse conditions
 • Heavy-loaded and shock-loaded applications

Certifications and Specifications

 • NSF H1
 • Kosher
 • Halal

Seal and Paint Compatibility

Compatible with the elastomers, gaskets, seals and paints normally used in food machinery lubrication systems.

Handling and Storage

All food grade lubricants should be stored separately from other lubricants, chemical substances and foodstuffs and out of direct sunlight or other heat sources. Store between 0 °C and +40 °C. Provided that the product has been stored under these conditions we recommend that the product be used within 3 years from the date of manufacture. Upon opening a pack, the product must be used within 2 years (or within 3 years of date of manufacture, whichever is the sooner).

Bransjer

 • Næringsmidler
 • Maskineri, utstyr
Merk

Informasjonen på denne nettsiden bygger på den erfaringen og kunnskapen som FUCHS-konsernet besitter når det gjelder utvikling og produksjon av smøremidler og formidler den nyeste produktkunnskapen på området. Ytelsen for våre produkter påvirkes av en rekke faktorer, særlig bruksområde, hvordan produktet brukes, miljøet der produktet skal brukes, forbehandlingen av komponentene, eventuelle forurensninger osv. Vi kan derfor ikke gi noen generelle uttalelser om produktenes funksjonalitet. Produktene våre må ikke brukes i fly- eller romfarkoster eller i deler som inngår i slike farkoster. Dette gjelder imidlertid ikke dersom produktene kan fjernes igjen før komponentene monteres i et fly eller en romfarkost. Informasjonen som gis her inneholder generelle retningslinjer som ikke er bindende fra vår side. Vi gir ingen garantier, verken uttrykkelige eller underforståtte, for produktenes egenskaper eller deres egnethet for et bestemt bruksområde. Før du bruker produktene, anbefaler vi derfor at du kontakter en tekniker ved FUCHS for å få råd om hvordan produktet skal brukes under rådende forhold for å fungere optimalt. Ansvaret for å teste produktenes egnethet for formålet og bruke dem på korrekt måte påhviler brukeren. Vi arbeider kontinuerlig med å videreutvikle våre produkter. Vi forbeholder oss derfor rett til når som helst og uten forvarsel å gjøre endringer i produktsortimentet, produktene og produksjonsprosessene, samt i innholdet på dette nettstedet, forutsatt at det ikke foreligger en særskilt kundeavtale som stipulerer noe annet.

Kontakt oss
Navn
Kundeservice
Telefon
21 99 59 50
Kundeservice
21 99 59 50
Åpningstider:

Man-Fre: 08:00 - 15:00