Hopp til innholdet

RENOLIN SILVERSCREW 46

Description

To comply with the increasing requirements of air compressor oils, the products of the RENOLIN SilverScrew series were developed. Especially in screw compressors, intensive turbulences of the cooling fluid and atmospheric oxygen may occur during the compression process with high pressures and high temperatures. At discharge temperatures of up to 110 °C, lubricants are exposed to a high oxidation, which accelerates the oil aging. By selecting high quality base oils and highly effective additives, oil aging is prevented and a long and smooth operation is enabled. Air compressor fluids of the RENOLIN SilverScrew series have very good air release properties and a low tendency to foam. Due to the very good aging stability and low coking, RENOLIN SilverScrew air compressor fluids reach lifetimes of up to 6000h. Very good wear protection properties complement the spectrum of the RENOLIN SilverScrew series. All components of the air compressor, e.g. bearings, pistons, valves and gears are protected reliably from wear, also under high pressure and high temperature atmosphere.

Application

Universal air compressor fluids for oil-injected screw compressors, as well as for vane and piston compressors.

 

Specification

The oils of the RENOLIN SilverScrew series surpass the requirements of DIN 51506-VDL as well as various OEM requirements. RENOLIN SilverScrew series complies also with ISO 6743-3-DAJ.

 

Advantages

 • Very high oxidative and thermal stability
 • Long lifetime of up to 6000h*
 • Lowest evaporation losses for low oil carry-over
 • High detergency & low coking tendency: for clean machines & longer filter lifetime
 • Low foaming tendency
 • Very good air release properties
 • Very good wear protection
 • Very good corrosion protection
 • Based on hydrogenated, latest generation mineral base oils
 • Newly developed additive system

* At a discharge temperature of 85 °C

 

Bransjer

 • Jordbruk, skogsbruk
 • Støpegods
 • Sement, kalk, gips
 • Konstruksjon
 • Konsument, ettermarked
 • Smiing
 • Glassindustri
 • Maskineri, utstyr
 • Metall prosesser
 • Gruvearbeid, bergverk, utforskning
 • Andre industrier
 • Kraftproduksjon
 • Stål, metaller
 • Transport
Merk

Informasjonen på denne nettsiden bygger på den erfaringen og kunnskapen som FUCHS-konsernet besitter når det gjelder utvikling og produksjon av smøremidler og formidler den nyeste produktkunnskapen på området. Ytelsen for våre produkter påvirkes av en rekke faktorer, særlig bruksområde, hvordan produktet brukes, miljøet der produktet skal brukes, forbehandlingen av komponentene, eventuelle forurensninger osv. Vi kan derfor ikke gi noen generelle uttalelser om produktenes funksjonalitet. Produktene våre må ikke brukes i fly- eller romfarkoster eller i deler som inngår i slike farkoster. Dette gjelder imidlertid ikke dersom produktene kan fjernes igjen før komponentene monteres i et fly eller en romfarkost. Informasjonen som gis her inneholder generelle retningslinjer som ikke er bindende fra vår side. Vi gir ingen garantier, verken uttrykkelige eller underforståtte, for produktenes egenskaper eller deres egnethet for et bestemt bruksområde. Før du bruker produktene, anbefaler vi derfor at du kontakter en tekniker ved FUCHS for å få råd om hvordan produktet skal brukes under rådende forhold for å fungere optimalt. Ansvaret for å teste produktenes egnethet for formålet og bruke dem på korrekt måte påhviler brukeren. Vi arbeider kontinuerlig med å videreutvikle våre produkter. Vi forbeholder oss derfor rett til når som helst og uten forvarsel å gjøre endringer i produktsortimentet, produktene og produksjonsprosessene, samt i innholdet på dette nettstedet, forutsatt at det ikke foreligger en særskilt kundeavtale som stipulerer noe annet.

Kontakt oss
Navn
Kundeservice
Telefon
21 99 59 50
Kundeservice
21 99 59 50
Åpningstider:

Man-Fre: 08:00 - 15:00