Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μοναδική τεχνολογία XTL® σε ολόκληρο τον κόσμο

Τα σύγχρονα λάδια κινητήρων επιβατικών οχημάτων τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις των κατασκευαστών κινητήρων προσφέρουν ήδη υψηλή απόδοση. Ωστόσο, τα θερμικά φορτία στα οποία εκτίθενται τα λάδια κινητήρων αυξάνονται σημαντικά, π.χ. λόγω των επιπτώσεων από τη μείωση του μεγέθους των κινητήρων. Ακόμη, οι κλιματικές συνθήκες στις οποίες πρέπει να λειτουργούν πάντα αξιόπιστα οι κινητήρες γίνονται όλο και πιο ακραίες. Το πακέτο συμπληρώνεται με τις νέες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, όπως τα συστήματα διακοπής/εκκίνησης, όπου ισχύουν ειδικές απαιτήσεις για τα χαρακτηριστικά εκκίνησης και την αξιοπιστία λίπανσης των λαδιών κινητήρων. Γενικά, τα φορτία στα οποία εκτίθενται τα λάδια κινητήρων κατά τη διάρκεια ζωής τους όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή αυξάνονται αισθητά. Ως αποτέλεσμα, εντείνεται όλο και περισσότερο η ανάγκη να φτάνει γρήγορα το λάδι στα απαιτούμενα σημεία.

Σε αυτό το πλαίσιο η FUCHS, ο κορυφαίος ειδικός πρώτης πλήρωσης της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, ανέπτυξε μια νέα τεχνολογία λαδιού κινητήρων που παρέχει πρόσθετα σταθερά αποθέματα ισχύος μακράς διαρκείας. Το βασικό τεχνολογικό πλεονέκτημα αυτής της νέας τεχνολογίας βασικού λαδιού είναι η βελτιστοποιημένη σχέση ιξώδους-θερμοκρασίας. Σε σύγκριση με τα συμβατικά βασικά λάδια, η νέα τεχνολογία XTL® επιδεικνύει έναν ιδιαίτερα υψηλό δείκτη ιξώδους.

Αυτό σημαίνει ότι το ιξώδες εξαρτάται πολύ λιγότερο από τη θερμοκρασία και παρέχει τη δυνατότητα εξαιρετικής απόδοσης σε ακραίες υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες λειτουργίας.

Η απόδοση εξετάστηκε σε μια σειρά διεξοδικών ελέγχων. Για παράδειγμα, ένα συμβατικό λάδι κινητήρων με τεχνολογία SAE 5W-30 συγκρίθηκε με ένα λάδι κινητήρων ίδιου ιξώδους βασισμένο στην τεχνολογία XTL® σε έναν ψυχρό θάλαμο θερμοκρασίας -27°C για τον έλεγχο της σχετικής συμπεριφοράς εκκίνησης. Από τους ελέγχους επιβεβαιώθηκαν τα σημαντικά συνολικά πλεονεκτήματα της τεχνολογίας λαδιού κινητήρων XTL® σε σχέση με τα συμβατικά λάδια κινητήρων SAE 5W-30:

  • Καλύτερη συμπεριφορά ψυχρής εκκίνησης: έως 55% γρηγορότερη λίπανση και έως 35% γρηγορότερη εκκίνηση
  • Χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου: έως 1,7% πρόσθετη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου
  • Χαμηλότερη κατανάλωση λαδιού: έως 18% χαμηλότερη κατανάλωση λαδιού
  • Βελτιωμένη σταθερότητα κατά τη γήρανση, μειωμένη φθορά: 38% χαμηλότερη αύξηση του ιξώδους για βελτιωμένη απόδοση και λειτουργική αξιοπιστία καθ' όλη τη διάρκεια και πέραν του διαστήματος αλλαγής λαδιού
  • Καλύτερη προστασία με E10: το συστατικό αιθανόλης στο νέο καύσιμο E10 μπορεί να σχηματίσει οξέα λόγω της οξείδωσης, οδηγώντας σε διάβρωση και φθορά. Χάρη στην καλή ικανότητα ουδετεροποίησης και την αντοχή στην οξείδωση, τα νέα λιπαντικά κινητήρων XTL® είναι ιδανικά για την αποφυγή τέτοιων συνθηκών και παρέχουν πρόσθετη προστασία στον κινητήρα

Τα λάδια κινητήρων κορυφαίας ποιότητας TITAN GT1 EVO SAE 0W-20, TITAN GT1 PRO V SAE 0W-20, TITAN GT1 SAE 0W-20, GT1 PRO FLEX SAE 5W-30, GT1 PRO C-3 SAE 5W-30, TITAN GT1 SAE 5W-40, TITAN GT1 LL-12 FE SAE 0W-30 και TITAN GT1 PRO B-Tec SAE 5W-30 χρησιμοποιούν τη νέα τεχνολογία XTL® και έχουν ήδη εγκριθεί από διακεκριμένους κατασκευαστές κινητήρων.

* Τα λάδια με χαμηλό δείκτη ιξώδους εμφανίζουν εντονότερη αλλαγή του ιξώδους ανάλογα με τη θερμοκρασία σε σχέση με τα λάδια με υψηλό δείκτη ιξώδους.

Contact us

Phone:
+30 210 6712646

E-mail:
​​​​​​​fuchs.info.gr@fuchs.com​​​​​​​

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση
210 6712646
Ώρες λειτουργίας:

Δε - Πα :  9:00 - 17:00