رفتن به محتوا

CASSIDA

CASSIDA کامل ترین طیف روانسازها برای هر زمینه کاربردی در صنایع غذایی و نوشیدنی ها و موارد مربوطه می باشند. همه محصولات CASSIDA تحت بنیاد NSF ثبت شده اند و سایت های تولیدی CASSIDA طبق استاندارد ISO 21469 گواهی می شوند. گواهی های کوشر و حلال دلیل بر این هستند که روانسازها با نیازمندی های مذهبی و قانونی غذای مصرف کنندگان مسلمان و یهود مطابقت دارند.

Max execution time: 240