رفتن به محتوا

فولاد و فلزات

مواد آهنی | مواد غیر آهنی | تیوب و لوله | دیرگدازها | تولیدکنندگان پیچ

مجموعه روانسازهای FUCHS برای فولاد و فلز شامل صدها محلول روانساز می شود - از جمله محافظ مشهور FUCHS در برابر خوردگی. سطح تخصصی و بالای طیف محصولات ما نقش تعیین کننده ای در افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها دارد.

دانلود مطالب

Max execution time: 240