رفتن به محتوا

سایر صنایع

شیمی | پالپ و کاغذ | پزشکی و دارویی | الکترونیک | کالاهای سفید | ابزار قدرت | شرکت های خدماتی | نساجی | دستگاه های برودتی | صنعت لاستیک

همه بخش های صنعتی به دنبال نیازمندی های خاصی از روانسازهای مورد استفاده هستند. زمان انتخاب روانساز مناسب، نه تنها طیف روانسازهای خاص موجود اهمیت دارد بلکه تجربه و دانش فنی هم حائز اهمیت است. FUCHS همه آن را پوشش می دهد: محلول های ویژه صنعتی و سال ها تخصص استفاده.

دانلود مطالب

Max execution time: 240