رفتن به محتوا

کارمندان ما اساس موفقیت ما هستند.

کارمندان ما مهم ترین منبع گروه FUCHS هستند. دانش، تجربه و تعهد هر کدام از این اعضا موجب عملیات موفق کسب و کار، تهیه محلول های جدید و رضایت مشتریان می شود.

اندازه و ساختار سازمانی شرکت ما اجازه می دهد مسیرهای تصمیم گیری و ارتباطات کوتاه و در نتیجه همکاری غیر بوروکراتیک بین بخش های تخصصی مختلف در سراسر جهان داشته باشیم. این از نظر کارمندان یعنی طیف وسیعی از کارها و طیف وسیعی از مسئولیت ها تا عقاید خود را انتشار و آنها را به صورت حرفه ای و شخصی توسعه دهند.

از 31 دسامبر 2021 گروه FUCHS ‏5976 کارمند را در سراسر جهان بکار گرفته است. در مقایسه با سال قبل، کل تعداد کارمندان تا 248 نفر یا % 4.3 افزایش یافته است.

Jack Smith
تلفن:00496213801111
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore.
John Doe
تلفن:123456789