رفتن به محتوا

CHEMPLEX

ترکیبات سیلیکونی CHEMPLEX برای استفاده در انواع کاربردی عملیاتی طراحی شده است. در فرمول آنها از سیالات پایه سیلیکون انتخابی ویژه و ضخامت دهنده های عالی استفاده شده است. ترکیبات سیلیکونی CHEMPLEX نسبت به اکسیداسیون، تخریب حرارتی و طیف وسیعی از مواد شیمیایی مقاوم هستند و این ویژگی ها را در محدوده دمایی وسیع حفظ می کنند.

Max execution time: 240