رفتن به محتوا

ECOCUT

روانسازهای خنک کننده غیر ترکیبی با آب ECOCUT غبار روغن کمی ایجاد می کنند و تبخیر کمی دارند به همین دلیل در معرض گیری با این روانسازها در محیط کار هم کاهش می یابد. علاوه بر تأثیرات خنک کنندگی مناسب و عملکرد روانکاری بالا از ویژگی های شستشوی مناسب، لایه سطحی با کیفیت بالا و تبخیر کم هم برخوردارند.

Max execution time: 240