رفتن به محتوا

PLANTO

اساس محصولات PLANTO با قابلیت تجزیه سریع، استرهای مصنوعی یا روغن های گیاهی هستند. آنها در حد عملکرد فنی لازم یا بالاتر از آن عمل می کنند به خصوص در مقایسه با روانسازهای معمولی با روغن پایه معدنی.

Max execution time: 240