رفتن به محتوا

کشاورزی و جنگلداری

مزارع | صنعت جنگلداری | کار روی چوب | OEM | تأمین کننده قطعات و ردیف 1

FUCHS در بازار روانساز کشاورزی برای بیشتر از 60 سال فعال بوده است، هم به عنوان یک OEM برای تولیدکنندگان ماشین آلات و هم در زمینه خدمات کارگاهی. روانسازهای جدید ما حداکثر قابلیت اطمینان عملکردی برای همه دستگاه های کشاورزی - از موتورها و انتقالات، تا دستگاه های هیدرولیکی در همه ماشین آلات و وسایل نقلیه را تأمین می کنند.

دانلود مطالب

Max execution time: 240