Hopp til innholdet


Case: Cementa

"Uten smøremiddel stopper fabrikken!"

Når det skal produseres flere tusen tonn sement hver dag og maskinene jobber under utrolig krevende forhold, må Cementa vite at alt fungerer som det skal. Da er forebyggende vedlikehold med riktig smøremiddel en viktig faktor for å holde driften i gang.

Når man besøker Cementas anlegg i Slite er det lett å føle seg liten og ubetydelig. Her finnes det vidstrakte grustak der veggene stuper rett ned flere titalls meter, og enorme, kraftige maskiner som jobber døgnet rundt med å fremstille sement.

Anerike Cementa har produsert sement siden 1871. Selv om selskapets historie er synlig på anlegget i Slite, der gamle, vakre bygninger er bevart, er det i dag en av Europas mest moderne og miljøtilpassede sementfabrikker. Her jobber det omkring 230 personer, og fabrikken sysselsetter dessuten ytterligere 200 underleverandører. Cementa produserer over 7000 tonn sement per dag, noe som blir svimlende 2 millioner tonn i året.

– Vår største utfordring er å holde fabrikken i gang 24 timer i døgnet og å holde høy driftssikkerhet. Dette gjør vi med god smøring og godt forebyggende arbeid. Maskinene på fabrikken utsettes for store belastninger og høye temperaturer. Derfor er det viktig at smøremidlene våre holder høy kvalitet, sier Håkan Lindqvist, som er mekanisk ingeniør og som kjenner Cementa ut og inn etter å ha jobbet her i snart 30 år.

I 2014 innledet Cementa et samarbeid med FUCHS – et samarbeid med startet med en såkalt Plant Survey, der alle maskiner og alle de drøyt 3000 smørepunktene i anlegget fikk en gjennomgang.

– I Cementas tilfelle ble det en grundig gjennomgang der vi gikk gjennom hele anlegget og valgte riktig smøremiddel til hvert enkelt smørepunkt. Etter gjennomgangen kunne vi redusere antallet produkter som ble benyttet med over 30 %. Dette betyr selvsagt svært mye penger for Cementa, både i reduserte lagerholdskostnader og i form av at det reduserer risikoen for at man velger feil middel til de ulike smørestedene, forteller Jan Alm, som er Applikasjonsingeniør i FUCHS.

Å gjennomføre en Plant Survey har flere fordeler enn reduserte kostnader: det er bedre for miljøet, ettersom lengre levetid på produktene både reduserer mengden av spill og transportmengden til og fra anlegget. Gjennomgangen fører også til økt effektivitet.

– Etter Plant Survey har FUCHS merket maskinene med skilt som viser hvilke smøremidler de skal ha, dette er utrolig viktig for smørerne og gjør jobben deres enklere, bekrefter Håkan Lindqvist.

For å ivareta driftssikkerheten er det drøyt 20 personer på Cementa som daglig jobber med forebyggende vedlikehold, fem av dem er smørere. Nettopp det med å lette arbeidet for disse er et viktig punkt i samarbeidet med FUCHS, som fikk hjelp av både smørerne og lokalt personell da Plant Survey skulle gjennomføres.

– Det er viktig at vi har en dialog med de som er ute i virksomheten og kan den best – og det er jo smørerne, sier Jan Alm.

Servicen fra FUCHS slutter ikke etter at smøregjennomgangen er klar, den er tvert imot noe som fortsetter som en rød tråd gjennom samarbeidet. For å følge med på hvordan det står til med både maskinen og smøreoljen brukes FUCHS'  oljeanalysesystem, der Cementa med jevne mellomrom tar en oljeprøve av viktige maskiner og sender inn, og deretter får tilbake en rapport som viser hvordan både maskinen og oljen har det.

– Servicen vi har fått fra FUCHS har vært svært god, bulkproduktene har peileutstyr som registrerer når smøremiddelet begynner å gå tomt og automatisk sender en løpende bestilling, sier Håkan Lindqvist.

– For oss er FUCHS' ekspertise svært viktig, ettersom vi har kontinuerlig kontakt og de kommer hit på besøk så vi kan spørre dem til råds. Vi går rundt i fabrikken sammen, og hvis det er problemer så tar vi en ekstra kikk på det. Uten smøremiddel stopper fabrikken!

Kundeservice
21 99 59 50
Åpningstider:

Man-Fre: 08:00 - 15:00