Hopp til innholdet

Hvorfor oljeanalyser?

For hver tier du bruker på oljeanalyser, sparer du 45 kroner et annet sted

Rundt 80 % av alle maskinhavarier skyldes kontaminert olje og dårlig filtrering, men majoriteten av havariene kunne vært unngått hvis man hadde gjort regelmessige oljeanalyser.

Forskning viser nemlig at for hver tier du bruker på oljeanalyser, sparer du 45 kroner et annet sted. Man kan med andre ord regne med færre havarier, eller ingen i det hele tatt, og da blir det enklere å planlegge vedlikeholdet og optimere skiftintervallene. Man kan også til en viss grad se på oljen hvordan det står til i systemet som helhet. En analyse avslører for eksempel om det finnes unormal slitasje, og da kan man både forutse og forebygge havari.

Vi pleier å snakke om noe som kalles badekarkurven, der vi i innkjøringsfasen ser at havarier ofte skyldes feil smøremiddel, dårlig vedlikehold eller overdreven tro på maskinens ytelse – det vi i vanlig tale kaller overbelastning. Neste fase kalles "normal levetid", og her reduseres slitasjen kraftig. Havarier skyldes først og fremst kontaminering og dårlig filtrering av oljen. Gjennom å overvåke denne fasen kan vi forlenge den og minimere risikoen for uforutsette problemer. I sluttfasen blir det vanligere med havarier igjen. Det skyldes i første rekke normal, langvarig slitasje, men gjennom å holde kontroll på oljen kan man få en god oppfatning av når den aktuelle maskinen synger på siste verset, og man kan iverksette tiltak slik at man slipper en ikke-planlagt stans.

Det er faktisk en hel del, for eksempel forurensninger i form av partikler eller vann. I et fullt fungerende system skal ikke dette finnes i oljen, men en analyse kan gi en tydelig pekepinn på hvor man skal begynne å lete etter feilen og hvordan den best kan korrigeres.

Hvis det for eksempel kommer vann eller drivstoff i oljen, kan det føre til oksidasjon, og det kan i sin tur føre til korrosjon, økt friksjon og til slutt slitasje på maskiner og verktøy. Andre ting vi ser på, er endringer i viskositet og syretall.

Her kan du lese mer om kontaminasjoner i oljen og hva de innebærer.

Med en labtest som er riktig utført, får du et godt bilde av hvordan det står til med oljen. Men det er viktig at testen gjennomføres på riktig måte: er oljenivået normalt? Har oljen sirkulert ordentlig? Er temperaturen som den pleier? Vi ønsker jo også å kunne gjøre sammenligninger over tid, og da er det viktig at testene utføres på samme måte hver gang.

Når vi har gjort testene og analysene, får vi ut et antall resultater. De kan ved første øyekast være litt vanskelige å tolke, men det hjelper vi selvsagt gjerne til med.

Oljeanalyse gir deg et mer driftssikkert og forutsigbart smøresystem. Det gjør at du kan fokusere på planlagt vedlikehold, i stedet for å rykke ut i tide og utide når noe helt uventet går i stykker. Med andre ord: færre havarier, lengre oljeskiftintervall, høyere maskineffektivitet, kortere stillstandstider og – sist, men ikke minst – økt lønnsomhet.

Kontakt oss gjerne, så forteller vi mer.

Kundeservice
21 99 59 50
Åpningstider:

Man-Fre: 08:00 - 16:00