Hopp til innholdet

5S – tipsene som sikrer smørevedlikeholdet

Å sikre smørevedlikeholdet er en forutsetning for et fungerende Forebyggende Vedlikehold (FV). Samtidig reduserer det risikoen for driftsforstyrrelser og ikke-planlagte stopp. Dessuten øker produktiviteten og kvaliteten når maskiner, medarbeidere og produksjonsressurser fungerer sammen på en optimal måte.

Snarvei til orden og system
En snarvei til godt smørevedlikehold er metoden 5S, som opprinnelig ble utviklet av Toyota.

 • 5S bygger på fem begreper som alle tar sikte på orden og system på arbeidsplassen – Sortere, Systematisere, Skinne, Standardisere og Sikre.
 • 5S løfter smøring til nye nivåer og sikrer et fungerende FV.
 • 5S kan brukes som en praktisk sjekkliste med fokus på hverdagsaktuelle vedlikeholds -spørsmål. Din smøremiddelleverandør kan være behjelpelig med å støtte og ikke minst sørge for at de riktige rutinene kommer på plass. 

1. SORTERE – gir oversikt og plass
Som oftest finnes det mange smøremidler på en arbeidsplass. Ta et overblikk og sorter ut de som ikke er nødvendige. Få hjelp av din smøremiddelleverandør. Sorteringen gir oversikt og plass. Håndteringen blir enklere, du sparer tid og risikoen for feil og feilblandinger reduseres. Dessuten er det penger å spare. En produktflora som får vokse vilt er dyrere å administrere, lagerholde og håndtere.

Sorter ut ...

 • produkter som ikke lenger er i bruk
 • produkter i det eksisterende sortimentet som gjør omtrent det samme
 • smøreutstyr som er skadet eller ikke holder mål av andreårsaker.

2. SYSTEMATISERE – rett ting på rett plass 
Sats på orden og system. Det som er nødvendig skal være lett tilgjengelig og ha sin faste plass. Rett ting på rett plass gjør håndteringen sikrere og rensligere. Vedlikeholdet blir enklere for alle, og et velholdt system minimerer risikoen for unødvendige feil. En renere håndtering av smøremidlene holder smuss og slitasjepartikler borte fra maskinene. Dette reduserer risikoen for driftsforstyrrelser.

Systematiser ved å ...

 • ha et eget smøremiddellager
 • merkutstyr og produkter slik at alle vet hva som er hva
 • la hver type fett ha en egen sprøyte og hver olje en egen kanne
 • ha lukkede påfyllingskar for oljer slik at støv og smuss holdes borte.

3. SKINNE – rent og pent
Vedlikeholdsarbeid blir aldri bra uten renhold. Når det er rent og pent på arbeidsplassen øker også trivselen, og arbeidsmiljøet blir sikrere. På et rent og ryddig lager finnes det heller ingen forurensede smøremidler som kan øke slitasjen og deretter gi driftsforstyrrelser i maskinene.

Få alt til å skinne ved å ...

 • forebygg oljesøl ved hjelp av absorpsjonsmateriale og oljeoppsamlere
 • rengjør på smøresteder og oljelager
 • rengjør litt hver dag og gjennomfør større renhold hver uke
 • sett en standard og sørg for at den alltid er med på sjekklisten.

4. STANDARDISERE – støttende rutiner 
Standardiser rutinene og bestem når, hvor og hvordan alt skal gjøres. Få også her hjelp av din smøremiddelleverandør for å utvikle støttende og godt dokumenterte rutiner. De sikrer at ingenting blir glemt, og at det som er viktig blir gjort på riktig måte. Samtidig skapes en historikk over hva som er gjort. Den er til hjelp dersom det plutselig dukker opp problemer, men også i arbeidet med trinnvise forbedringer.

Standardiser ved å ...

 • sett opp tiltakslister for støtte og kontinuitet – f.eks. for oljeskift, analyser, maskinpleie og renhold
 • ha kontrollrutiner slik at arbeidet med merking, renhold, orden og system sikres
 • saml tiltakene i lister/standarder i VH-systemer eller via Excel, slik at de er enkle å finne, følge og oppdatere.

5. SIKRE – følg opp og forbedre 
Sist, men ikke minst gjelder det å sikre at arbeidet med å Sortere, Systematisere, Skinne og Standardisere holder mål. Oppfølgingen er viktig, fordi det legger grunnlaget for nye, trinnvise forbedringer av 5S-arbeidet.

Sikre ved å ...

 • utarbeid sjekklister for hele 5S-arbeidet slik at det lett kan holdes orden og at den enkelt kan forbedres trinn for trinn
 • gjennomføre gjentatte revisjoner/gjennomganger som dokumenteres i tekst og bilder
 • sørg for at oppfølgingsresultatene er konkrete og diskuteres med alle som jobber med smørevedlikehold
 • motiver de som jobber med 5S og understrek at hver enkelt punkt er viktig for at sluttresultatet skal bli bra
 • fremhev fordelene og legg vekt på at systematisk vedlikeholdsarbeid gir renere, mer effektive og ikke minst sikrere arbeidsplasser

Kontakt gjerne oss for mer informasjon om 5S og forebyggende smørevedlikehold.

Vil du vite mer?

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål eller trenger hjelp.


Flere tips om smartere smøring

»Visste du at – tips om smartere smøring«

Mer effektive, enklere, billigere eller bare generelt bedre. I denne bloggen gir vi deg nyttige tips om teknikk, smørerutiner og produkter. Vi kaller det "visste du at", og felles for alle tipsene er at de baner vei for smartere smøring.

Les blogginnlegg

»Fire tommelfingerregler om smøring – snarveien til å spare penger!«

»Mange bekker små«, pleier man å si. Det stemmer også når det gjelder vedlikeholdskostnader. For når det gjøres mange små forbedringer i smørevedlikeholdet samtidig, kan det gi store besparelser. Listen over smarte tiltak kan bli lang, men den behøver ikke å bli innviklet av den grunn. Jeg sammenfatter dette i fire tommelfingerregler som gjør alt sammen enklere.

Les blogginnlegg

Kundeservice
21 99 59 50
Åpningstider:

Man-Fre: 08:00 - 16:00