ไปที่เนื้อหา

พนักงานของเรา – เป็นพื้นฐานของความสำเร็จ

พนักงานของเราเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดที่กลุ่ม FUCHS ความรู้ ประสบการณ์ และการให้คำสัญญาของพนักงานแต่ละคนช่วยให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จ สารละลายผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ขนาดและโครงสร้างองค์กรของเราทำให้การสื่อสารและการตัดสินใจเป็นแบบสั้น ๆ และดังนั้นความร่วมมือของผู้ชำนาญเฉพาะทางในแต่ละพื้นที่นั้นสามารถทำได้ง่ายและไม่ติดกับระบบใด สำหรับพนักงานของเรานั่นหมายถึงหน้าที่ ๆ แตกต่างกัน การเปิดกว้างถึงการแสดงความคิดของตนเอง และพัฒนาไปในหน้าที่การงานและส่วนตัว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2021 กลุ่ม FUCHS มีพนักงานทั้งหมด 5,976 คนทั่วโลก เมื่อเทียบกับปีก่อน จำนวนพนักงานมีการเพิ่มขึ้นถึง 248 คน หรือ 4.3%

 

Jack Smith
อีเมล:jack.smith@fuchs-oil.com
โทรศัพท์:00496213801111
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore.
John Doe
อีเมล:john.doe@fuchs.com
โทรศัพท์:123456789