ไปที่เนื้อหา

การเกษตรและป่าไม้

ฟาร์ม | อุตสาหกรรมป่าไม้ | งานไม้ | OEM | ระดับ 1 และผู้จัดหาส่วนประกอบต่าง ๆ

FUCHS ได้ที่ดำเนินการหลายอย่างในตลาดสารหล่อลื่นสำหรับภาคการเกษตรมามากกว่า 60 ปี เป็นทั้งผู้รับจ้างผลิตสำหรับผู้ผลิตเครื่องจักร และการให้บริการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สารหล่อลื่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของเราให้ความน่าเชื่อถือสูงสุดในการปฏิบัติงานของเครื่องจักรการเกษตรทั้งหมด – จากเครื่องยนต์และชุดส่งกำลัง ไปจนถึงไฮดรอลิกในเครื่องจักรและพาหนะ

ดาวน์โหลดเนื้อหา

Max execution time: 240