ไปที่เนื้อหา

อุตสาหกรรมอื่น ๆ

เคมี | เยื่อและกระดาษ | การแพทย์และเภสัชกรรม | ไฟฟ้า | เครื่องใช้ไฟฟ้า | เครื่องมือไฟฟ้า | บริษัทที่ให้บริการ | สิ่งทอ | เครื่องทำความเย็น | อุตสาหกรรมยางพารา

ทุกหน่วยงานอุตสาหกรรมมีความต้องการที่เฉพาะในการใช้งานสารหล่อลื่น เมื่อมาถึงขั้นตอนการเลือกสารหล่อลื่นที่เหมาะสม ไม่เพียงแค่มีจำนวนให้เลือกมากมาย – ประสบการณ์และความรอบรู้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน FUCHS มีครอบคลุมทั้งหมด : การตอบโจทย์เฉพาะแต่ละอุตสาหกรรม และความเชี่ยวชาญในการใช้งานในหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา

ดาวน์โหลดเนื้อหา

Max execution time: 240