ไปที่เนื้อหา

RENEP

RENEP สารหล่อลื่นรางเลื่อนสมรรถนะสูงสำหรับเครื่องมือกลที่โดดเด่นด้วยคุณสมบัติมากมาย ความสามารถในการแยกสารออกจากกันที่ยอดเยี่ยม ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ เข้ากันได้ดีกับสารหล่อเย็น และการป้องกันการสึกหรอในระดับสูง

Max execution time: 240