ไปที่เนื้อหา

โรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าถ่านหินและแก๊ส | โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงพลังงาน | ขุดเจาะน้ำมัน | อุตสาหกรรมสายและท่อ | โรงงานพลังงานลม | เครื่องจักรที่ติดตั้งอยู่กับที่ (ก๊าซชีวภาพ) | โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ

FUCHS มีสารหล่อลื่นแบบพิเศษที่ครอบคลุมสำหรับโรงไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นสารหล่อลื่นหรือน้ำมันชนิดพิเศษ สำหรับกังหันหรือไฮดรอลิก ใช้ในโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน หรือจาระบีสำหรับโรงไฟฟ้าหลังงานน้ำและลม – เราไม่ใช่แค่มีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม แต่เรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ที่สามารถจะให้คำแนะนำการใช้ที่ส่งผลดีที่สุดให้อย่างเหมาะสม ผู้ผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ เกียร์ และตลับลูกปืน และรวมถึงผู้จัดหาสินค้าระบบกรองต่าง ๆ ยอมรับและเน้นคุณภาพและสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ของเรา

ดาวน์โหลดเนื้อหา

Max execution time: 240