ไปที่เนื้อหา

การแปรรูปโลหะ

ห้องเครื่องจักร | การกำจัดเศษ | การดึงและการกดย้ำ | การชุบแข็ง

FUCHS เป็นหนึ่งในผู้ผลิตสารหล่อลื่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกสำหรับงานโลหะทุกประเภท รวมถึงการเปลี่ยนรูป กระบวนการขึ้นรูปและแข็งตัว ในหลาย ๆ กระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตแบบนี้ จะสามารถดำเนินไปได้อย่างไร้ปัญหาด้วยการใช้น้ำยาหล่อลื่นที่ถูกทำมาเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานโดยเฉพาะ การคำนึงถึงผู้ใช้งาน เครื่องจักร เครื่องมือ ชิ้นงาน เวลาในการจัดเก็บ และเส้นทางการขนส่ง เป็นสิ่งที่สำคัญเท่า ๆกัน สารหล่อลื่นและน้ำยาการป้องกันการกัดกร่อนของ FUCHS เป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยเพิ่มผลิตภาพและลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการ

ดาวน์โหลดเนื้อหา

Max execution time: 240