ไปที่เนื้อหา

การตีขึ้นรูป

การขึ้นรูปเหล็ก (การขึ้นรูปแบบร้อนและอุ่น) | การตีบีบท่อกลม (ท่อไร้ตะเข็บ) | การขึ้นรูปกลุ่มโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (อะลูมิเนียม ทองเหลือง ไททาเนียม ซุปเปอร์อัลลอย ทองแดง)

อุตสาหกรรมการตีขึ้นรูปเป็นตัวแทนของการใช้งานที่หลากหลายด้าน ซึ่งในแต่ละด้านจะมีข้อกำหนดพิเศษที่มีมาตรฐานที่สูงสำหรับสารหล่อลื่นที่ต้องการ สินค้าของตราสินค้า LUBRODAL จาก FUCHS LUBRITECH ครอบคลุมการใช้งานตีขึ้นรูปทั้งหมดรวมถึงขบวนการที่เกี่ยวข้อง เริ่มต้นจากผลิตภัณฑ์ที่ต้องการลดขนาดโดยผ่านแกรไฟต์ก่อนเคลือบ สำหรับการตีขึ้นรูปแบบอุ่นเพื่อเป็นการหล่อลื่นเครื่องมือหลากหลายชนิด – เช่น สำหรับการตีขึ้นรูปแบบกึ่งร้อนหรือแบบร้อน การตึขึ้นรูปด้วยความเร็วและแม่นยำสูง การทำลดขนาดหรือม้วนวงแหวน การผลิตท่อไร้ตะเข็บ และอีกมากมาย

ดาวน์โหลดเนื้อหา

Max execution time: 240