ไปที่เนื้อหา

เครื่องจักรและอุปกรณ์

เครื่องจักรและอุปกรณ์

การดำเนินงานราบรื่นเป็นสิ่งที่จำเป็นพื้นฐานสำหรับผลิตภาพที่มากกว่าของเครื่องจักรและระบบ เพิ่มการใช้งานของเครื่องจักรและลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ข้อกำหนดที่เข้มงวดมากขึ้นได้ถูกนำมาใช้กับเครื่องมือเครื่องจักรสมัยใหม่ ด้วยเกี่ยวข้องกับความแม่นยำ ความเร็ว และความเชื่อถือได้ สิ่งพวกนี้ทำให้การเลือกสารหล่อลื่นที่ถูกต้องมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น FUCHS ได้รวบรวมข้อกำหนดพวกนี้และมอบสารหล่อลื่นที่สามารถใช้งานได้ดีที่สุด ในแง่ของความเข้ากันได้ และประสิทธิผลที่ถูกพิสูจน์ในการใช้งานจริง

ดาวน์โหลดเนื้อหา

Max execution time: 240