ไปที่เนื้อหา

อาหารและเครื่องดื่ม

เครื่องดื่มและโรงเบียร์ | เนื้อและสัตว์ปีก | ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม | เบเกอรีและขนมหวาน |น้ำมันที่บริโภคได้ | อาหารสัตว์และอาหารสัตว์เลี้ยง

การใช้งานที่มีความต้องการและความอ่อนไหว การเลือกสารหล่อลื่นที่เหมาะสมยิ่งมีความสำคัญ ไม่ว่าอาหาร เครื่องดื่ม หรืออาหารสัตว์จะถูกผลิตขึ้นมาจากที่ไหน ผ่านขบวนการ บรรจุขวด หรือบรรจุภัณฑ์ สารหล่อลื่นแบบพิเศษ CASSIDA จาก FUCHS LUBRITECH ตอบโจทย์ข้อกำหนดของความปลอดภัยสูงสุดควบคู่ไปกับสมรรถนะในด้านเทคนิค พวกนั้นได้มอบกระบวนการผลิตที่ราบลื่น ประสิทธิภาพในระดับสูง และอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าสำหรับเครื่องจักรและระบบของคุณ

ดาวน์โหลดเนื้อหา

Max execution time: 240