ไปที่เนื้อหา

LUBRITECH: High performance lubricants for special applications

LUBRITECH : สารหล่อลื่นสมรรถนะสูงสำหรับการใช้งานแบบพิเศษ

หน่วยงานที่บริษัท FUCHS LUBRITECH จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อปี 1951 และมุ่งเน้นการพัฒนาและการผลิตสารหล่อลื่นสมรรถนะสูง และน้ำยาถอดแบบสำหรับการใช้งานเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ

ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่นำเสนอ หมายรวมถึง :

  • สารหล่อลื่นสมรรถนะสูงสำหรับชุดส่งกำลังแบบเปิด ตลับลูกปืน หรือเตาหลอมในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และเหมืองแร่
  • จาระบีอุณหภูมิต่ำสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่หนาวจัด
  • สารหล่อลื่นหลายชนิดสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดย NSF H1 ซึ่งสารเหล่านี้นี้ยังเป็นไปตามข้อกำหนดที่เข้มงวดที่สุดสำหรับอาหารฮาลาลและอาหารโคเชอร์
  • จาระบีตลับลูกปืนสำหรับการหล่อลื่นระยะยาวแบบประหยัดอย่างมากสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานลม
  • สารหล่อลื่นในการขึ้นรูปโลหะเพื่อคุณภาพชิ้นงานที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมขึ้นรูปโลหะ
  • สารหล่อลื่นที่มีความเสถียรต่ออุณหภูมิในอุตสาหกรรมเหล็ก
  • น้ำยาถอดแบบที่มีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ
  • สารหล่อลื่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดเสียงรบกวนในภาคการขนส่งทางราง
  • น้ำยาถอดแบบคอนกรีตและจาระบีชนิดพิเศษสำหรับการเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิผล

ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียดช่องทางการติดต่อ

Jack Smith
อีเมล:jack.smith@fuchs-oil.com
โทรศัพท์:00496213801111
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore.
John Doe
อีเมล:john.doe@fuchs.com
โทรศัพท์:123456789