ไปที่เนื้อหา

Lubricating Greases

จาระบีสำหรับการหล่อลื่น

จาระบีสำหรับหล่อลื่นเป็นสารหล่อลื่นที่มีความสม่ำเสมอทำมาจากน้ำมันพื้นฐานและสารเพิ่มความหนาที่เลือกมาอย่างพิเศษ เพื่อที่จะเพิ่มคุณสมบัติบางอย่างสารเติมแต่งได้ถูกเพิ่มเข้าไปในจาระบี จาระบีสำหรับการหล่อลื่นเป็นองค์ประกอบของโครงสร้าง โดยเฉพาะ เมื่อใช้งานเป็นสารหล่อลื่นระยะยาวสำหรับตลอดเวลาของการหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์และสมดุลของ FUCHS จาระบีสำหรับการหล่อลื่นจะช่วยตอบโจทย์ทางด้านเทคนิคและการทำงานที่ประหยัด สำหรับด้านการใช้งานที่หลากหลายของจาระบี

Max execution time: 240