ไปที่เนื้อหา

การขนส่ง

รถไฟ | ทางน้ำ | ทางอากาศ | ลิฟต์ | ถนน

มากกว่า 85 ปี FUCHS ได้มุ่งเน้นกิจกรรมทั้งหมดไปที่การพัฒนาสารหล่อลื่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ความเชี่ยวชาญหมายถึงว่าเรามีความเพลิดเพลินกับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง – ทางภูมิศาสตร์ ด้านเทคนิค และในการนำไปใช้งานที่หลากหลาย FUCHS ในวันนี้ยืนอยู่บนสารหล่อลื่นสมรรถนะสูงและความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องทั่วโลกในด้านการใช้งานขนส่งทั้งหมด ไม่ว่าจะน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์หรือชุดส่งกำลังสำหรับรถบรรทุกและรถรางต่าง ๆ สารหล่อลื่นไฮดรอลิกสมรรถนะสูง หรือสารหล่อลื่นชนิดพิเศษ

ดาวน์โหลดเนื้อหา

Max execution time: 240