ไปที่เนื้อหา

Personal prospects

โอกาสของคุณ

บริษัทที่ประสบความสำเร็จได้จะต้องสามารถที่จะพึ่งพาพนักงานที่ถูกฝึกมาอย่างดี และทีมบริหารที่ยอดเยี่ยม การพัฒนาแต่ละบุคคลแบบมีเป้าหมาย เราได้สร้างพื้นฐานของการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง และแน่ใจว่าตำแหน่งที่ต้องการในอนาคตสามารถหามาเติมได้อย่างเหมาะสม ที่ไหนก็ตามที่เป็นไปได้ ตำแหน่งต่าง ๆ จะถูกเติมเต็มจากภายใน บริษัท โดยพนักงานที่มีความสามารถและประสบการณ์ของเรา ความสามารถในการตัดสินใจของพนักงาน ประสิทธิผล และลูกค้า และการปฐมนิเทศพนักงาน เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการมีหน้าที่รับผิดชอบที่ FUCHS

สถาบันการศึกษา FUCHS

เพื่อที่จะตอบสนองความต้องในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราให้การสนับสนุนพนักงานในสิ่งที่พวกเขาต้องการ และฝึกฝนทักษะและความสามารถให้ตรงจุดที่เหมาะสม สถาบันการศึกษา FUCHS ตั้งตัวเป็นสถานที่ฝึกสอนระดับโลก ที่นี่เราดำเนินการอบรมทางด้านเทคนิคและสนับสนุนพนักงานขายมืออาชีพของเรา ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่เกี่ยวกับความเชี่ยวเฉพาะด้าน โดยการมีให้บริการฝึกอบรบที่หลากหลายรูปแบบ หลักสูตรที่ท้าทายที่นำเสนอโดยสถาบันศึกษา FUCHS เป็นส่วนเสริมให้แต่ละบุคคลโดยเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่มีให้เลือกหลากหลายในหน่วยงานในพื้นที่

ความสมดุลในชีวิตการทำงาน

เราเห็นความสามารถที่จะรวมครอบครัวและอาชีพการงานไว้ด้วยกัน เป็นข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับการให้คำสัญญาและผลการปฏิบัติงานของพนักงานของเรา เพราะอย่างนั้นเราจึงเชื่อว่าการสนับสนุนพวกเขาให้ผ่านความท้าทายต่าง ๆ ในชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญ – ตั้งแต่ศูนย์บริการรับเลี้ยงเด็ก จนถึงการดูแลผู้สูงอายุ

Jack Smith
อีเมล:jack.smith@fuchs-oil.com
โทรศัพท์:00496213801111
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore.
John Doe
อีเมล:john.doe@fuchs.com
โทรศัพท์:123456789