ไปที่เนื้อหา

ยานยนต์

รถยนต์โดยสาร | ยานพาหนะขนาดเล็ก | รถบรรทุก | ยานพาหนะเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ | ระดับ 1 และผู้จัดหาสินค้าส่วนประกอบต่าง ๆ

ด้วยสารหล่อลื่นที่มีอยู่เต็มรูปแบบสำหรับความหลากหลายในการใช้งาน FUCHS เป็นผู้นำด้านสารหล่อลื่นที่จับมือกับอุตสาหกรรมยานยนต์ บริษัท ได้รับรางวัลมากมายจากอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ – ประกอบไปด้วยรางวัล ZF Award, รางวัล VW Award, รางวัล Daimler Supplier Award, และ Preferred Supplier Status ที่บริษัท Robert Bosch จำกัด

ดาวน์โหลดเนื้อหา

Max execution time: 240