ไปที่เนื้อหา

Worldwide unique XTL® technology

เอกลักษณ์ระดับโลก เทคโนโลยี XTL®

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ยานพาหนะในปัจจุบันที่ผ่านข้อกำหนดของผู้ผลิตเครื่องยนต์ ให้สมรรถนะสูงอยู่แล้ว แต่ถึงอย่างนั้น ภาระจากอุณหภูมิในน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์มีการเพิ่มขึ้นอย่างมาก เช่น มาจากผลกระทบของการลดขนาดในการออกแบบเครื่องยนต์ สภาพแวดล้อมในการทำงานที่เครื่องยนต์ต้องการเพื่อให้ทำงานได้ดีตลอดเวลา ยังเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ เสริมจากตรงนี้คือเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงาน เช่น ระบบเปิด/ปิด ที่มีความต้องการพิเศษของคุณสมบัติการติดเครื่องเครื่องยนต์และการหล่อลื่นที่ดีของน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ ภาระที่น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ต้องเจอตลอดอายุการใช้งานที่ถูกกำหนดโดยผู้ผลิตเครื่องยนต์นั้น เพิ่มขึ้นโดยรวมอย่างเห็นได้ชัด สิ่งนี้ทำให้การที่น้ำมันจะต้องไปถึงที่ ๆ มันจำเป็นต้องไปถึงโดยเร็ว กลายเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

นี่เหตุผลที่ดีสำหรับ FUCHS ที่เป็นผู้ชำนาญเฉพาะทางด้านการเติมน้ำมันขั้นแรกในอุตสาหกรรมยานยนต์ของเยอรมัน ที่จะพัฒนาเทคโนโลยีน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ใหม่ที่ให้อะไรมากกว่าเดิม และพลังงานที่มีเสถียรภาพในระยะยาว ประโยชน์ทางเทคโนโลยีที่สำคัญในเทคโนโลยีน้ำมันพื้นฐานชนิดใหม่อยู่ในการปรับแต่งพฤติกรรม ความหนืด - อุณหภูมิ ให้เหมาะสมที่สุด เปรียบเทียบกับน้ำมันพื้นฐานแบบธรรมดา เทคโนโลยี XTL® มีดัชนีความหนืดสูงที่สูงกว่า

หมายความว่าความหนืดจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิน้อยมาก และมีสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมภายใต้สภาวะการทำงานที่ร้อนและเย็นจัด

สมรรถนะถูกตรวจสอบในการทดสอบอย่างละเอียด ตัวอย่างเช่น น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์พื้นฐานที่ใช้เทคโนโลยี SAE 5W-30 ได้ถูกเปรียบเทียบกับน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่มีความหนืดเท่ากันที่ใช้เทคโนโลยี XTL® ในห้องเย็น -27°C การทดสอบเพื่อดูพฤติกรรมของการติดเครื่องเครื่องยนต์ การทดสอบต่าง ๆ ได้สรุปถึงข้อได้เปรียบโดยรวมของน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ใช้เทคโนโลยี XTL® ที่มีมากกว่าน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ทั่วไปที่ใช้เทคโนโลยี SAE 5W-30 :

  • พฤติกรรมกรติดเครื่องเครื่องยนต์ตอนเครื่องเย็นที่ดีกว่า : การหล่อลื่นที่เร็วกว่าถึง 55% และเวลาในการติดเครื่องที่เร็วกว่าถึง 35%
  • การบริโภคเชื้อเพลิงที่ต่ำกว่า : มากถึง 1.7% เพิ่มขึ้นในการลดการบริโภคเชื้อเพลิง
  • การบริโภคน้ำมันที่ต่ำกว่า : มากถึง 18% ในการลดการบริโภคน้ำมัน
  • ยืดอายุการใช้งาน ลดการสึกหรอ : ลดอัตราความหนืดที่เพิ่มขึ้น 38% เพิ่มสมรรถนะการทำงานและความน่าเชื่อถือในการใช้งานที่เพิ่มขึ้น ตลอดระยะเวลาและมากกว่าในรอบการเปลี่ยนน้ำมัน
  • การป้องกันที่ดีกว่าด้วย E10 : ส่วนประกอบของเอทานอลในน้ำมันชนิดใหม่ E10 สามารถสร้างกรดที่เกิดจากการออกซิเดชันที่สามารถทำให้เกิดการกัดกร่อนและสึกหรอ ด้วยสถานะที่มีความเป็นกลางและมีความเสถียรต่อออกซิเดชัน น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ XTL® นั้นเหมาะสมที่จะใช้ต่อกรปัญหานี้ และเสริมการป้องกันเครื่องยนต์ให้มากขึ้น

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์คุณภาพระดับพรีเมียม TITAN GT1 EVO SAE 0W-20, TITAN GT1 PRO V SAE 0W-20, TITAN GT1 SAE 0W-20, GT1 PRO FLEX SAE 5W-30, GT1 PRO C-3 SAE 5W-30, TITAN GT1 SAE 5W-40, TITAN GT1 LL-12 FE SAE 0W-30 และ TITAN GT1 PRO B-Tec SAE 5W-30 ทั้งหมดใช้เทคโนโลยี XTL® และได้รับการยอมรับกับผู้ผลิตเครื่องยนต์ชั้นนำ

* น้ำมันที่มีดัชนีความหนืดต่ำแสดงการเปลี่ยนแปลงความหนืดตามอุณหภูมิมากกว่าน้ำมันที่มีค่าความหนืดสูง

ดาวน์โหลดเนื้อหา

Jack Smith
อีเมล:jack.smith@fuchs-oil.com
โทรศัพท์:00496213801111
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore.
John Doe
อีเมล:john.doe@fuchs.com
โทรศัพท์:123456789